Published On: กุมภาพันธ์ 21, 2023-

การบริหารกระบวนการด้านซัพพลายเชนที่ดีต้อง “ควบคุมต้นทุนและยังรักษาคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้”

การร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ด้านซัพพลายเชนจะทำให้มองเห็นภาพรวมของทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ส่งผลให้สามารถควบคุมต้นทุนและรักษาคุณภาพของการบริหารธุรกิจไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทำให้รู้และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการอื่นๆ

.

SCG International มีความเชี่ยวชาญในการจัดการซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อออกแบบบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เราจึงเสนอบริการและโซลูชันที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น…

.

✨โซลูชันด้านการจัดหาสินค้า (Sourcing Solution)

โซลูชันด้านการจัดหาสินค้าจากแหล่งผลิตหลากหลายครอบคลุมถึง 50 ประเทศทั่วโลก ให้คุณคลายกังวลเรื่องจัดหาสินค้าแม้ในสถานการณ์โลกที่ผันผวน ช่วยควบคุมต้นทุนและมาตรฐานสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✨โซลูชันด้านการตรวจสอบคุณภาพ (Inspection Solution)

โซลูชันตรวจสอบตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตั้งแต่การจัดหาและคัดเลือกคุณสมบัติให้เหมาะกับการใช้งานจริง ๆ (Source validation) ให้คู่ค้าของเรามั่นใจ ว่าจะได้รับสินค้าได้ในปริมาณและคุณภาพที่ถูกต้องตามที่ตกลง ช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การล่าช้า การเคลมสินค้า (Create zero claim management)

.

✨การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และการจัดการคลังสินค้า (Logistics and Inventory Optimization)

นอกจากมีพาร์ทเนอร์ในการส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานแล้ว SCG International ยังช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเอกสารในขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ช่วยให้คุณสามารถลดระยะเวลาและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการบริการด้าน Inventory management ที่ช่วยดูแลระบบ safety stock ให้มีประสิทธิภาพ

✨โซลูชันในการขยายช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า (Distribution Solution)

ต่อยอดและขยายธุรกิจของคุณให้กว้างมากขึ้น ด้วยการขยายสินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ ในต่างประเทศ หรือหากมีแผนที่จะขยายตลาดในภูมิภาค ASEAN เราก็พร้อมช่วยเหลือและให้คำปรึกษา ให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในตลาดใหม่ ๆ ได้ ด้วยทีมงาน SCG International ในหลายประเทศในอาเซียน (Business presences)

.

✨การออกแบบบริการให้เหมาะสมกับความต้องการลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจ (Customize services for customer)

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการ โดยยึดความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าเป็นหลัก เราจึงสามารถที่จะปรับและออกแบบบริการและโซลูชันให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าแต่ละราย เพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการดำเนินงานด้านซัพพลายเชนที่ครอบคลุม

.

เพราะเราเชื่อว่าทุกการดำเนินงานเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ให้ SCG International เป็นหนึ่งในความสำเร็จของคุณด้วย “International Supply Chain Solutions”