นโยบาย ความเป็นส่วนตัว คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้อง ความเป็นส่วนตัว ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงมีการกำหนดนโยบาลเงื่อนไขการใช้งานนี้ขึ้น โดยครอบคลุมการเก็บข้อมูล, การใช้ข้อมูล, การแบ่งปันข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เกี่ยว เกี่ยวกับเรา เรา คือ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ภูมิภาค ผ่านตัวแทน ทางธุรกิจ 21 แห่งที่ ครอบคลุม ทั่ว ทุกมุมโลก ด้วย วิสัยทัศน์ของ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ที่เป็น บริษัทที่ใช้ หลักการ Customer Centric ยึดลูกค้า เป็นศูนย์กลาง และ Data Driven ใช้ข้อมูล ในการขับเคลื่อน ธุรกิจ พร้อมพันธมิตร ในต่างประเทศ ที่แข็งแกร่ง และ มีความเชี่ยวชาญ ในระดับภูมิภาค ด้วยตัวแทนธุรกิจ ที่มีอยู่ ทั่วโลกกว่า 21 แห่ง ทำให้ บริษัท ช่วยตอบสนอง ความต้องการทุกฝ่าย ได้อย่างสมบูรณ์ และ ธุรกิจของคุณ ประสบความสําเร็จ การก่อสร้าง พลังงาน บ้าน และ ที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์ เพื่อ อุตสาหกรรม การจัดจำหน่ายสินค้า B2B Financing & Marketplace หลักการสำคัญ เพื่อสนับสนุน คู่ค้าทางธุรกิจ ของเราให้ดียิ่งขึ้น ในการรับมือกับ ทั้ง ความหลากหลาย ของลูกค้า รวมทั้ง เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา และ การแข่งขันที่สูงขึ้น เอสซีจีอินเตอร์เนชั่นแนล จึงได้ เปลี่ยนแปลง ธุรกิจ ด้วย หลักการสําคัญ สาม ประการ คือ Customer Centric ปรับจุดสนใจ จากสินค้า เป็นลูกค้า ธุรกิจ จะขับเคลื่อนไป ตามความต้องการของลูกค้า เท่านั้น เรามุ่งมั่นที่ จะปรับ ความต้องการเหล่านั้น ให้กลาย เป็นโซลูชั่น ที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้ การบริการ ลูกค้าของเรา ที่มีทั้ง ในประเทศ และ ต่างประเทศ ได้ดียิ่งขึ้น Data Driven เพื่อ ก้าวเข้าสู่ โลกดิจิทัล เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล กําลังพัฒนา แพล็ตฟอร์มการค้า บน ดิจิทัลสําหรับ B2B โดยทําร่วม กับ คู่ค้าด้านเทคโนโลยี ชั้นนํา และ ด้วยเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน ด้วยข้อมูล หรือ Data-Driven อาทิเช่น AI และRPA (Robotic Process Automation) ทําให้ บริษัท สามารถวิเคราะห์ และ ใช้ข้อมูล เพื่อการตลาด และ ข้อมูลลูกค้า เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า Services & Solutions เปลี่ยนจุดยืน ของเรา ในการทําธุรกิจ จากผู้ค้ามา เป็นผู้ให้บริการ และ ผู้จัดหาแนวทางแก้ไข หรือ Service and Solution Provider โดย มุ่งเน้น การให้บริการ และ โซลูชั่นที่ครบวงจร เพื่อ ส่งมอบ ความพึงพอใจสูงสุด ให้กับลูกค้า รวมถึง การใช้หลักการ Customer Centric ที่เน้นลูกค้า เป็นหลัก และ Digital & Data-Driven ขับเคลื่อน ทุกอย่าง ด้วยฐานข้อมูล นโยบายคุณภาพ เพื่อ ทำให้ วิสัยทัศน์ของ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นไป ตามหลักการ การยึดลูกค้า เป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric และ มีการขับเคลื่อน ข้อมูล หรือ Data Driven พร้อมด้วยพันธมิตร ระหว่าง ประเทศ ที่แข็งแกร่ง และ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางการค้า ระดับภูมิภาค ( Regional Expertise ) ฝ่ายบริหารของ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จึง ได้กำหนด นโยบายคุณภาพไว้ วิสัยทัศน์ของเรา เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งมั่นที่ จะเป็นบริษัท ที่ให้ความสําคัญ กับลูกค้า และ ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยข้อมูล ที่แม่นยํา พร้อมกับ การมีพันธมิตร ระหว่างประเทศ ที่แข็งแกร่ง และ มีความเชี่ยวชาญ ในระดับภูมิภาค ประวัติ เอสซีจี อินเตอร์เนชันแนล บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด ยังคง สร้างสรรค์และ พัฒนาตัวเองอย่าง ไม่หยุดยั้ง เพื่อ ให้ได้ สิ่งที่ดีที่สุด สําหรับลูกค้า เราจึงตัดสินใจ คิดค้น พร้อม สร้าง Ecosystem ด้าน Business Model การทําธุรกิจต่างประเทศ ที่ครบวงจร ด้วยบริการ และ โซลูชั่น สําหรับ ลูกค้า ทําตั้งแต่ เริ่มต้นจนจบ