Trusted International
Business Partner

Grow Together

Our Vision

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งมั่นที่จะเป็น บริษัทที่ให้ ความสำคัญกับลูกค้า และ และขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ พร้อมกับการมีพันธมิตรระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและมีความเชี่ยวชาญในระดับภูมิภาค.

Since 1978

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังคงสร้างสรรค์และพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า เราจึงตัดสินใจคิดค้นพร้อมสร้าง Ecosystem ด้าน Business Model การทำธุรกิจต่างประเทศที่ครบวงจร ด้วยบริการและโซลูชั่นสำหรับลูกค้า ทำตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ การเติบโตไปด้วยกันพร้อมๆ กัน ทั้งเราและลูกค้า คือ ความตั้งใจและเหตุผลหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา ที่ใช้หลักการ Customer Centric หรือ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการได้อย่างสมบูรณ์ เรารวมสินค้า บริการ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน มาพร้อมกับความไว้วางใจ และพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ทำให้เรากลายเป็นบริษัทที่มีความสามารถในเชื่อมโยงทุกจุดและทุกขั้นตอนสำคัญ เพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

ปัจจุบัน

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีสำนักงานธุรกิจและสำนักงานตัวแทนถึง 21 แห่งครอบคลุมตลาดทั่วโลก ให้บริการลูกค้ากว่า 2,000 รายใน 50 ประเทศ บริษัทให้บริการครบวงจรตั้งแต่การขาย การตลาด การจัดจำหน่าย การนำเข้า-ส่งออก พิธีการศุลกากร การจัดการด้านโลจิสติกและการขนส่งสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น วัสดุก่อสร้างซีเมนต์และการปรับปรุงบ้าน พลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ การเกษตร เคมีภัณฑ์ กระดาษและบรรจุภัณฑ์ และวัสดุรีไซเคิล สร้างรายได้ปีละประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ


เพื่อสนับสนุนคู่ค้าทางธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้นในการรับมือกับทั้งความหลากหลายของลูกค้า รวมทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการแข่งขันที่สูงขึ้น เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จึงได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยหลักการสำคัญสามประการ คือ

Get In Touch

Leverage your business by being partner with us