เกี่ยวกับ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล

วิสัยทัศน์

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ให้ความสําคัญกับลูกค้าและขับเคลื่อนธุรกิจด้วยโซลูชันที่ครบวงจร
ด้วยเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและ การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมมุ่งสู่การเป็นพันธมิตรด้านซัพพลายเชนระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือ

นโยบายคุณภาพ

เพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นไปตามหลักการการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric
และมีการขับเคลื่อนข้อมูล หรือ Data Driven พร้อมด้วยพันธมิตรระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Expertise)
ฝ่ายบริหารของ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ ดังนี้

ภารกิจของเรา

เอสซีจี-พาร์ทเนอร์ด้านซัพพลายเชนระหว่างประเทศ

เป็นพันธมิตรด้านซัพพลายเชน
ระหว่างประเทศ

สร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจด้วยโซลูชัน
End-to-End ซัพพลายเชนที่ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้ลูกค้าและพาร์ทเนอร์เข้าถึงโซลูชันที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากการหยุดชะงัก
ของซัพพลายเชน

เอสซีจี-ขยายธุรกิจไปต่างประเทศ
ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่

ขับเคลื่อนการเติบโตและขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดที่จะเป็นเมกะเทรนด์ของโลก เจาะกลุ่ม SAMEA ตลาดเกิดใหม่ ในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ รวมถึงกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง

เอสซีจี-มุ่งสู่การเป็นธุรกิจสีเขียว
มุ่งสู่การเป็นธุรกิจสีเขียว

มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี สินค้า และโซลูชัน
ให้กับกลุ่มธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบ
วงจร อาทิ โซลูชันบริการครบวงจรสำหรับธุรกิจรถยนต์ ไปจนถึงโซลูชันจัดหา
เพื่อธุรกิจโซล่าร์

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังคงสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
เราจึงคิดค้นและสร้างโมเดลการทำธุรกิจ
ระหว่างประเทศแบบ Ecosystem พร้อมโซลูชันและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ