ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน

บ้านและที่อยู่อาศัย

ผลิตภัณฑ์

สินค้าเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

สินค้าเพื่อสุขอนามัย

โซลูชัน

7 คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ

  1. ได้รับสินค้าในเรทราคาที่ดีกว่า เนื่องจากมีการรวมซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก
  2. สามารถซื้อสินค้าจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย
  3. มีต้นทุนในการบริหารจัดการ Supply Chain ต่ำ ทั้งในเรื่องของการขนส่งสินค้าภายในประเทศ การจัดเก็บสินค้า และการขนส่งทางเรือ
  4. สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบโรงงาน,ตรวจสอบสินค้า และการเดินทางที่ต่ำกว่า
  5. มีความสม่ำเสมอในการดำเนินงาน ทั้งในเรื่องของคุณภาพสินค้าและการขนส่ง
  6. มีข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง
  7. สามารถลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจ ทั้งในเรื่องกระบวนการพิธีศุลกากร และการจัดการด้านแลกเปลี่ยนเงินตรา (FX Management ) ที่อาจมีความผันผวน
Sourcing Solution

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ให้บริการแนวทางแก้ปัญหาครบวงจรทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดจีน ซึ่งในขณะตอนนี้ เป็นประเทศมีชื่อเสียงมากในฐานะแง่ของแหล่งจัดหาสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเราก็ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2531 การติดต่อดำเนินธุรกิจกับประเทศจีนนั้นมีความจำเป็นมากสำหรับธุรกิจ ซึ่งเราก็เป็นตัวช่วยให้คุณได้ เพราะเราได้ทำให้ตัวเองเป็นพัฒนาตนเองจนเป็นผู้ให้บริการจัดหาสินค้าและบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management Services) อย่างครบวงจร เรารับประกันได้ว่าบริการที่ออกแบบเพื่อคุณโดยเฉพาะ บวกกับความเป็นมืออาชีพของเรา จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและคลายลดความกังวลของคุณได้ตลอดจนการจัดส่งทาง

Inspection Solution

เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะดำเนินการอย่างถูกต้อง เราจะทำการตรวจสอบผู้ผลิตสินค้าโดยรวบรวมข้อมูลและดูว่าผู้ผลิตสินค้านั้นมีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่ โดยบริการนี้ตรวจสอบทั้งในระหว่างทางจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ เรายังดูแลขั้นตอนการบรรจุเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ผลิตนั้นมีคุณภาพจริงตามมาตรฐาน และไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น

Customs Solution

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล สามารถจะเข้ามาช่วยดูแลกระบวนการนำเข้าและส่งออกที่ราบรื่นอย่างด้วยความเชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าการขนส่งสินค้าตรงเวลา ลดภาระและความเสี่ยงระหว่างปฏิบัติการ โดยดำเนินการอย่างโปร่งใสตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับล่าสุด การบริการรวมถึง:
- การยื่นประกาศการนำเข้าและส่งออก
- หน้าที่และการจัดการภาษี
- บริการเพิ่มเติม: การจัดการคลังสินค้า

Get In Touch

Leverage your business by being partner with us