ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน

พลังงาน

ผลิตภัณฑ์

โซลูชัน

Energy Solutions

ได้ถูกพัฒนาจนกลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจเอสซีจี ที่สอดคล้องกับเทรนด์โลกที่หันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจึงให้ความสนใจใน Solar PV Rooftop และ LED Lighting พร้อมระบบนิเวศแบบบูรณาการเป็นหลัก เพื่อผลิตพลังงานสะอาดและใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชั่นในการแก้ปัญหานี้จะถูกทำขึ้นมาให้กลายเป็นบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การประเมินขั้นต้น การให้คำปรึกษาจนกระทั่งการออกแบบ การศึกษาทางการเงิน การติดตั้งและบริการหลังการขายอย่างใกล้ชิด และจะมีการพูดคุยกับลูกค้าในการเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์และผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนด้านพลังงานของคุณนั้นคุ้มค่า

ระบบ HVAC และสุขอนามัย

- enVerid’s HVAC Load Reduction ((HLR®) Technology)
การใช้งานระบบ HVAC แบบดั้งเดิม อากาศทั้งหมดในอาคารจะถูกแทนที่ด้วยอากาศจากภายนอกทุก ๆ หนึ่งถึงสองชั่วโมงเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆของอากาศในอาคาร เช่น คาร์บอนไดออกไซด์,ฟอร์มัลดีไฮด์และสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากในการเปลี่ยนให้อากาศจากภายนอกที่ถูกนำเข้ามาในอาคารให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยการปรับอุณหภูมิโดยใช้ความร้อนหรือความเย็น ซึ่งเป็นเหตุผลที่ 44% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในอาคารเชิงพาณิชย์มาจากระบบ HVAC
enVerid’s HVAC Load Reduction (HLR) technology สามารถช่วยลดภาระการทำความร้อนและความเย็นจากอากาศภายนอกที่ถูกเติมเข้ามาในอาคาร ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง ในขณะที่กำจัดสารปนเปื้อนที่กำจัดได้ยากจากอากาศภายในอาคาร ทำให้กลายเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมสำหรับระบบ HVAC ที่จำเป็นอีกส่วนหนึ่ง

- Proactive Air & Surface Purification Solutions
เนื่องจากทุกวันนี้เราใช้เวลา 90% อยู่ภายในอาคาร อากาศและพื้นผิวที่สะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณภาพที่ดีของการอยู่อาศัย เมื่ออาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้แนวโน้มการหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์จะลดลด ส่งผลให้โอกาสที่จะมีการสะสมแบคทีเรียและสปอร์ในระดับที่ไม่ปลอดภัยมากขึ้น Proactive air & surface purification solutions สามารถลดการปริมาณของสิ่งปนเปื้อนในอากาศและพื้นผิวในพื้นที่ที่คุณหายใจและอยู่อาศัยตลอด 24/7

ระบบแสงสว่าง

ปัจจุบันโคมไฟ LED เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้ยาวนาน และพัฒนาอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับโคมไฟแบบดั้งเดิม โดยทาง SCG International มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งมอบโคมไฟ LED ประสิทธิภาพดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจ ความสะดวกสบาย พร้อมทั้งสามารถประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)เป็นระบบการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการแปลงพลังงานจากแสงแดดบนท้องฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้า โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่สามารถจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้มากมาย ทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค .. รวมทั้งสามารถนำระบบ AI Monitoring มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ระบบโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟฟ้าของอาคารหรือโรงงานได้อย่างดี

ระบบจัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การลดต้นทุนเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและช่วยช่วยให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานยังคงเป็นวิธีที่ได้ผลสำหรับการลดต้นทุนของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีหม้อไอน้ำเป็นอุปกรณ์หลักในระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต (Utility System) มักจะประสบค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงหากมีการใช้งานหรือดูแลบำรุงรักษาไม่เหมาะสม เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผลประหยัดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีการตรวจสอบ วิเคราะห์การใช้พลังงาน และประเมินแนวทางในการลดความสูญเสียและเพิ่มสมรรถนะการใช้งานของอุปกรณ์ โซลูชั่นนี้จึงเป็นการให้บริการนับตั้งแต่การตรวจประเมินประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ, การให้คำแนะนำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ, การติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Equipment) รวมถึงการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey service) เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า

ระบบตรวจสอบและปรับปรุง (ENEX)

ระบบจัดเก็บพลังงาน

ระบบกักเก็บพลังงานเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้ากำลัง โดยระบบกักเก็บพลังงานนั้นมีหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบอื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ มากักเก็บไว้ใช้งานในเวลาอื่นเมื่อจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเสียรภาพให้ระบบได้ โดยปัจจุบันนี้ระบบกักเก็บพลังงานนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่นการใช้งานร่วมกับโรงไฟฟ้า , การใช้งานที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ ด้วยความชำนาญด้านการวิเคราะห์ระบบผลิตแล่ะจ่ายไฟฟ้า พร้อมทั้งอุปกรณ์คุณภาพสูง
SCG International มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งมอบระบบกักเก็บพลังงานเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถประหยัดการใช้พลังงาน และเพิ่มเสถียรภาพให้ระบบไฟฟ้าได้

Get In Touch

Leverage your business by being partner with us