product-img-1
ผลิตภัณฑ์เหล็ก
< ย้อนกลับ

เหล็กข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลม

เหล็กข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลม
เหมาะสําหรับงานเสริมกําลังเพื่อความแข็งแรง เหมาะสําหรับงานโครงสร้างที่ต้องรับน้ําหนักมาก
ใช้สําหรับเสริมแกนงานคอนกรีต เพื่อความแข็งแรงทนทานกับโครงสร้าง