product-img-1
ถ่านหิน
< ย้อนกลับ

ถ่านหินเชื้อเพลิงเผาหม้อน้ําเครื่องจักร

ถ่านหินเป็นสินค้าที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายภูมิภาคอาเซียน เรามีทีมงานที่รับผิดชอบในการจัดหาถ่านหินโดยเฉพาะ ประจำอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย และมีความสัมพันธ์อันดีกับเหมืองขนาดใหญ่ที่นั่น เราตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและตรงความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

ปิโตรเลียมโค้ก

ปิโตรเลียมโค้ก หรือ petcoke เป็นสินค้าที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ โดยมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก สามารถแบ่งสินค้าได้เป็น 2 ชนิดหลักๆ คือ petcoke แบบกำมะถันต่ำ และ petcoke แบบกำมะถันสูง