กลุ่มโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

เศษอะลูมิเนียม-เอสซีจี-อินเตอร์เนชั่นแนล
เศษอะลูมิเนียม

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
อะลูมิเนียมหนาและอะลูมิเนียมบาง สินค้าของเราปราศจากการปนเปื้อนของเหล็ก พลาสติก แก้ว ขยะ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เรามีสินค้าที่มีคุณภาพหลายระดับให้เลือกตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละงาน

เศษลวดทองแดง-เอสซีจี-อินเตอร์เนชั่นแนล
เศษลวดทองแดง

เราสามารถจัดหาและส่งมอบเศษลวดทองแดงเกรดต่างๆ ที่ได้รับมาตรฐาน ISRI: Institute of Scrap Recycling Industries ให้ตามความต้องการของลูกค้า