เชื้อเพลิงขยะ

เชื้อเพลิงขยะ-เอสซีจี-อินเตอร์เนชั่นแนล
เชื้อเพลิงขยะ

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ด้วยการพัฒนาสินค้าเชื้อเพลิงขยะ เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก ซึ่งพลังงานชนิดนี้จะมาจากขยะมูลฝอยที่ผ่านกระบวนการจัดการต่างๆ เช่น การฉีกหรือตัดขยะมูลฝอยออกเป็นชิ้นเล็กๆ เป็นต้น