แอนทราไซต์

แอนทราไซต์-เอสซีจี-อินเตอร์เนชั่นแนล
แอนทราไซต์

ด้วยเครือข่ายที่แข็งแกร่งของ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนลทั่วโลก ทำให้เราสามารถจัดหาแอนทราไซต์คุณภาพดีจากแหล่งต่างๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซีย, เวียดนาม, รัสเซียและออสเตรเลีย ทั้งนี้เพื่อให้หาแอนทราไซต์ได้ตรงความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม