เหล็กเส้น

เหล็กข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลม
เหล็กข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลม

เหล็กข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลม
เหมาะสําหรับงานเสริมกําลังเพื่อความแข็งแรง เหมาะสําหรับงานโครงสร้างที่ต้องรับน้ําหนักมาก ใช้สําหรับเสริมแกนงานคอนกรีต เพื่อความแข็งแรงทนทานกับโครงสร้าง