โซลูชันด้านพลังงาน

โซลูชันด้านพลังงาน

Make sure that your energy investment is well spent

Energy solutions ได้ถูกพัฒนาจนกลายเป็นส่วนสําคัญของธุรกิจเอสซีจี ที่สอดคล้องกับเทรนด์โลกที่หันมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจึงให้บริการแบบครบวงจร

เพื่อผลิตพลังงานสะอาดและใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชั่นในการแก้ปัญหานี้จะถูกทําขึ้นมาให้กลายเป็นบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การประเมินขั้นต้น การให้คําปรึกษาจนกระทั่งการออกแบบ การศึกษาทางการเงิน การติดตั้งและบริการหลังการขายอย่างใกล้ชิด และจะมีการพูดคุยกับลูกค้าในการเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์และผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนด้านพลังงานของคุณนั้นคุ้มค่า

บริการอื่นๆ ที่เรามี

ระบบ HVAC และสุขอนามัย

EnVerid’s HVAC Load Reduction ((HLR®) Technology)

เทคโนโลยีที่ช่วยลดภาระการทําความร้อนและเย็นจากอากาศภายนอกที่มีสิ่งปนเปื้อนและถูกเติมเข้ามาในอาคาร ทําให้การใช้พลังงานลดลงและมีอุณหภูมิที่เหมาะกับสภาพของแต่ละอาคารตามต้องการ

Proactive Air & Surface Purification Solutions

โซลูชันที่ช่วยลดปริมาณสิ่งปนเปื้อนในอากาศและพื้นผิว ลดการสะสมของแบคทีเรียและสปอร์ ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยในพื้นที่ที่คุณหายใจและช่วงที่อยู่ในอาคาร

ระบบแสงสว่าง

ระบบไฟ LED เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ยาวนาน, ทนทาน, ให้คุณภาพแสงที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับหลอดไฟประเภทอื่นๆ ด้วยโซลูชั่นด้าน LED ที่จะส่งมอบประสิทธิภาพสูงสุดที่ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Codes) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและลดการใช้พลังงาน

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้า พร้อมนําแพล็ตฟอร์ม AI Monitoring มาทํางานร่วมกับบริการต่างๆ ทําให้ระบบสามารถผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง, มีเสถียรภาพและช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ

ระบบจัดการใช้พลังงาน

โซลูชั่นที่จะเข้ามาช่วยให้การทํางานของระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีหม้อไอน้ํา (Boiler) เป็นอุปกรณ์หลัก มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่าย ด้วยบริการที่เริ่มตั้งแต่การประเมินประสิทธิภาพ, คําแนะนําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, การติด Smart Equipment และออกแบบ ในแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey Service)

ระบบจัดเก็บพลังงาน

ระบบกักเก็บพลังงานเป็นระบบที่มีความสําคัญต่อระบบไฟฟ้ากําลัง โดยระบบกักเก็บพลังงานนั้นมีหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบอื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ํา มากักเก็บไว้ใช้งานในเวลาอื่นเมื่อจําเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ประหยัดการใช้พลังงาน รวมทั้งเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบได้

โซลูชัน ENEX

เป็นโซลูชั่นที่นําเอา AI และ Deep Learning มาวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ที่ได้จากระบบปรับอากาศ HVAC รวมกับข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลจากระบบ BMS, ข้อมูลสภาพแวดล้อม, จํานวนผู้ใช้อาคาร, ค่าไฟ มาวิเคราะห์และปรับการทํางานของระบบปรับอากาศในแบบเรียลไทม์ และมีรายงานการใช้งานและการวิเคราะห์ ดูผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นได้ทุกที่

บล็อกธุรกิจพลังงาน

 • โซลูชัน ENEX

  𝐄𝐍𝐄𝐗 : ผู้ให้บริการเทคโนโ...

  -ลดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 25% -ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 20-40% -สามารถเพิ่มความรู้สึกสบายให้กับผู้พักอาศัยมากขึ้นกว่า 60% -ใช้เวลาติดตั้งเพียง 2-3 ชั่วโมง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ scginternational@scg.com...

  อ่านเพิ่มเติม >

 • ระบบจัดเก็บพลังงาน

  How to calculate your own...

  ฟรุตแบล็ค โหลนแคมเปญพาเหรด สต็อกคอนโดคอนเซ็ปต์ สงบสุขชัวร์ซาร์ ออดิชั่นสแตนดาร์ดแซ็กไฟแนนซ์ แอสเตอร์ตาปรือ เคลื่อนย้ายรีไซเคิล คอนเฟิร์มยูวี มอคคาดีพาร์ตเมนต์ ทัวร์นาเมนท์......

  อ่านเพิ่มเติม >

 • ระบบจัดเก็บพลังงาน

  How much Energy does a So...

  ฟรุตแบล็ค โหลนแคมเปญพาเหรด สต็อกคอนโดคอนเซ็ปต์ สงบสุขชัวร์ซาร์ ออดิชั่นสแตนดาร์ดแซ็กไฟแนนซ์ แอสเตอร์ตาปรือ เคลื่อนย้ายรีไซเคิล คอนเฟิร์มยูวี มอคคาดีพาร์ตเมนต์ ทัวร์นาเมนท์ตี๋ดัมพ์คอนเฟิร์มเชอร์รี่ ช็อปเปอร์แมชีน......

  อ่านเพิ่มเติม >

เราช่วยคุณได้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือมีคําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นของเรา สามารถติดต่อทีมของเราพร้อมดูแลและให้คําตอบกับคุณได้เลย

Smart Energy Team

Smartenergysolution

Smart Energy Team

Smartenergysolution