SCG International Solutions to Address Starch Supply Chain Management with End-to-End Supply Chain Strategies
Published On: พฤษภาคม 31, 2024

“แป้ง” เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ถูกนำมาใช้ผลิตเป็นสินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสินค้าแป้งมันสำปะหลัง ที่มีความสำคัญต่อการนำไปผลิตเป็นสินค้าประเภทกาว สิ่งทอ วัสดุย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และกระดาษ ไปจนถึงการใช้แป้งเพื่อเป็นส่วนผสมในอาหาร เช่น เส้นพาสต้า ขนม ของทานเล่น อาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป และสารให้ความหวานในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงยาทางการแพทย์อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายกลับต้องเผชิญกับปัญหาด้านการจัดซื้อและจัดการสต็อกสินค้าประเภทแป้งเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต เนื่องจากการจัดการด้านซัพพลายเชนที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงราคาแป้งมันสำปะหลังที่มีความผันผวนไปตามฤดูกาล ซึ่งหากไม่สามารถคาดการณ์ความต้องการสินค้าได้อย่างแม่นยำ อาจทำให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ตามมาได้ เช่น ปัญหาด้านการควบคุมสต็อกแป้งให้มีใช้อย่างต่อเนื่อง ปัญหาด้านการจัดการงบประมาณในการจัดหาแป้ง รวมถึงปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพของแป้ง ซึ่งแน่นอนว่าหากปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและคุณภาพของสินค้าได้ เนื่องจากแป้งเป็นสินค้าที่มีความ Sensitive หรือไวต่อสภาพแวดล้อมอย่างอุณหภูมิ ความชื้น และสิ่งปนเปื้อนขณะขนส่ง ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น จำเป็นจะต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญด้านการจัดหาสินค้าและ Supply Chain เข้ามาช่วยอุดรอยรั่ว และส่งเสริมการทำงานให้ธุรกิจขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว เพราะการจัดการกับสินค้าประเภทนี้ จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังและมีการตรวจสอบในหลากหลายขั้นตอน

ในบทความนี้ จะพาผู้ประกอบการไปรู้จักโซลูชันซัพพลายเชนที่จะเข้ามาช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดหาสินค้าประเภทแป้งมันสำปะหลังที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการ End-to-End Supply Chain แบบครบวงจรจาก SCG International ที่จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ใช้แป้งเป็นตัวขับเคลื่อนสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างไม่มีสะดุด

โซลูชันจาก SCG International ตอบโจทย์การจัดการ Supply Chain สำหรับสินค้ากลุ่มแป้ง ด้วยกลยุทธ์ End-to-End Supply Chain

SCG International มาพร้อมกับบริการ End-to-End Supply Chain สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท รวมถึงสินค้าประเภทแป้งมันสำปะหลังชนิดต่าง ๆ ด้วยความเชี่ยวชาญในการจัดหาสินค้าระหว่างประเทศและการจัดการซัพพลายเชนมากว่า 45 ปี ทำให้สามารถมอบโซลูชันตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการใช้สินค้าในกลุ่มนี้ได้อย่างรอบด้าน ช่วยให้ธุรกิจไม่ต้องเผชิญกับวิกฤตด้านการขาดแคลนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต กับ 3 โซลูชันประสิทธิภาพที่ช่วยเชื่อมต่อธุรกิจได้แบบไร้รอยต่อ พร้อมหลีกเลี่ยงปัญหาทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้

จัดการความท้าทายด้านการบริหารจัดการ Supply Chain สำหรับสินค้ากลุ่มแป้ง ด้วย 3 โซลูชัน

ความท้าทายด้านราคาที่ผันผวนของแป้ง

ลดความเสี่ยงด้านราคาที่ผันผวนของแป้ง เนื่องจากความต้องการของตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ถือเป็นหนึ่งในความท้าทายของการจัดการซัพพลายเชนแป้งที่แทบทุกธุรกิจต้องเผชิญ ซึ่งราคาที่ผันผวนอาจทำให้ธุรกิจจัดการกับงบประมาณในการจัดหาสินค้าแป้งได้ยากลำบาก ยิ่งถ้าไม่มีการตรวจเช็ซัพพลายแป้งอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงคาดการณ์ความต้องการในการใช้แป้งแต่ละช่วงเวลาได้ไม่แม่นยำ อาจทำให้ต้องซื้อแป้งในราคาที่สูงกว่าปกติ ก่อให้เกิดต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และได้กำไรจากการขายสินค้าน้อยลง แต่ด้วยบริการ End-to-End Supply Chain จาก SCG International จะช่วยอุดรอยรั่วในเรื่องนี้ เพราะเรามีประสบการณ์สูงในด้านการจัดการ Supply Chain แบบองค์รวม ที่มาพร้อมกับเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ทำให้สามารถจัดสรรวัตถุดิบได้แบบครบวงจร เพื่อช่วยให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ในทุกสถานการณ์

Solution 1

Market Insight & Forecasting : การวิเคราะห์ และคาดการณ์แนวโน้มของตลาด

โซลูชันที่สามารถเข้ามาช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากความท้าทายในขั้นตอนซัพพลายสินค้าแป้งที่ผันผวนในด้านราคาก็คือ โซลูชัน Market Insight & Forecasting ซึ่งเป็นการสนับสนุนธุรกิจให้สามารถวิเคราะห์และวางแผนการจัดซื้อได้อย่างแม่นยำด้วยข้อมูลเชิงลึก พร้อมคาดการณ์ตลาดโดยเราสามารถวิเคราะห์ความต้องการของตลาดได้อย่างเรียลไทม์ ทั้งยังช่วยตอบสนองธุรกิจเพื่อให้มีสต็อกสินค้าแป้งอย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสมตลอดทั้งปี

ความท้าทายจากความเสี่ยงตามฤดูกาล

สินค้าแป้งเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงตามฤดูกาล เกี่ยวเนื่องกับฤดูเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ซึ่งหากช่วงไหนเป็นช่วงเพาะปลูกที่ยังไม่มีผลผลิต ก็จะไม่มีการผลิตสินค้าออกมา และอาจทำให้เกิดการขาดแคลนสินค้าได้ หรืออาจเกิดปัญหาคุณภาพสินค้าที่แตกต่างกันในบางช่วง ดังนั้นธุรกิจจึงต้องวางแผนให้ดีเพื่อป้องกันปัญหาซัพพลายเชนที่เกิดกับการจัดหาแป้งมันสำปะหลังเหล่านี้

Solution 2
Ensures a Steady Supply With Top Quality Starch : รับประกันความต่อเนื่องในการจัดหาสินค้าแป้งคุณภาพดี

โซลูชันจาก SCG International จะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการจัดหาสินค้าแป้งคุณภาพดีระดับ Food Grade และ Industrial Grade ให้เพียงพอตลอดทั้งปี โดยเราเข้าใจดีว่าคุณภาพของสินค้าในกลุ่มแป้งมีผลต่อคุณสมบัติ รสชาติ รสสัมผัส และคุณภาพของสินค้าโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมประเภทใดก็ตาม เราจึงเลือกใช้แป้งมันสำปะหลังจากเครือข่ายผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองของ SCG International ในประเทศต่าง ๆ เช่น ไทยและเวียดนาม อีกทั้งเรายังมีแต้มต่อในด้านการจัดหาสินค้าแป้งมันสำปะหลัง เนื่องจากเราเป็นผู้นำในด้านการจัดหาสินค้าแป้งใน ASEAN ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถผลิตแป้งมันสำปะหลังได้มากที่สุดในโลก และหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนแป้งจากผู้ผลิตในประเทศ SCG International ก็ยังมีเครือข่ายผู้ผลิตแป้งในประเทศอื่น ๆ ช่วยในการจัดหาแป้งเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ความท้าทายด้านการขนส่งสินค้าและการคงคุณภาพสินค้า

อีกหนึ่งความท้าทายของการจัดการสินค้าแป้งมันสำปะหลังผ่านกระบวนการซัพพลายเชนก็คือ ความท้าทายด้านการขนส่งสินค้าที่อาจจะล่าช้า และการคงคุณภาพสินค้าเอาไว้ให้ต่อเนื่อง เนื่องจากแป้งเป็นวัตถุดิบที่ไวต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก จึงอาจเสียหายจากการเกิดเชื้อรา รวมถึงการเกิดความชื้นทำให้แป้งเกาะตัว หรือแม้แต่การปนเปื้อนขณะการขนส่ง ซึ่งหากขาดการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน ทั้งการตรวจสอบด้านอุณหภูมิ ลักษณะ สี กลิ่น ความชื้น และอื่น ๆ ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ หรือแม้กระทั่งหากสินค้าแป้งไม่ได้มาตรฐานเพียงบางส่วน ก็อาจทำให้แป้งทั้งล็อตการขนส่งเสียหายไปด้วย ซึ่งจะทำให้สูญเสียงบประมาณ และยังจะส่งผลทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตด้วย

Solution 3
Customized & Hassle-Free Logistics Solution : โซลูชันการขนส่งที่ไร้ความยุ่งยาก ที่ปรับได้ตามความเหมาะสม

แป้ง เป็นสินค้าที่ไวต่อสภาพแวดล้อม ทำให้เสื่อมคุณภาพได้ง่ายหากขาดการจัดการด้านซัพพลายเชนอย่างเชี่ยวชาญ รวมถึงความชำนาญและมาตรฐานด้านการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อจัดการกับปัญหาการขนส่งที่ล่าช้า และการคงคุณภาพสินค้าขณะขนส่ง SCG International มีโซลูชันการขนส่งสินค้ากลุ่มแป้งที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ จึงไร้ความยุ่งยาก พร้อมจัดส่งได้ตรงเวลา และสามารถทยอยจัดส่งสินค้าได้อย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการขนส่งของเราให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย และรักษาคุณภาพสินค้าเป็นสำคัญ มีการตรวจสอบความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ และสิ่งต่าง ๆ ที่อาจสัมผัสกับแป้ง พร้อมตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น สี และลักษณะของแป้งตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงมีการตรวจสอบระหว่างการโหลดสินค้า จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการปนเปื้อนระหว่างการขนส่งอย่างแน่นอน

Sourcing Starch for Food and Industry with E2E Supply Chain Management

ธุรกิจอาหาร และอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แป้งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้า จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเลือกใช้โซลูชันซัพพลายเชนในการจัดซื้อจัดหาแป้งที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของสินค้าโดยตรง ซึ่ง SCG International มีความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการกำจัดอุปสรรคทางด้าน Supply Chain สำหรับสินค้ากลุ่มแป้ง ด้วยกลยุทธ์การจัดการ Supply Chain แบบ End-to-End เป็น Starch Wholesale Supplier ที่พร้อมตอบโจทย์ธุรกิจอย่างเป็นมืออาชีพ และครบวงจร หากคุณกำลังเผชิญหน้ากับความยุ่งยาก และปัญหาด้าน Supply Chain ให้เราเป็น Trusted Supply Chain Partner ของคุณ ปรึกษาเราได้เลย