ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าจะมากขึ้นตามไปด้วย เช่น รถยนต์ไฟฟ้า แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะมีไฟฟ้าเพียงพอและมีเสถียรภพในการใช้งาน เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จึงเสนอระบบไมโครกริดและกักเก็บพลังงาน (Microgrid and ESS) เข้ามาช่วยกักเก็บพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ไว้ สำหรับใช้งานในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูง

​ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงานดีอย่างไร

  • มีระบบบริหารจัดการให้ค่าไฟฟ้าด้วยต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพสูง

  • ลดค่าไฟ ที่คิดจากความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Demand Charge)

  • มีไฟฟ้าสำรองใช้ในช่วงที่เกิดไฟดับ ทั้งในระดับโรงงาน บ้านพักอาศัย หรือแม้แต่ที่ที่มีความเสี่ยงต่อไฟดับสูง

  • เพิ่มความเสถียรในการใช้ไฟ เช่น การใช้งานกับเครื่องจักร หรือพื้นที่ห่างไกล ที่มีการจ่ายไฟฟ้าไม่เสถียร

  • กักเก็บไฟส่วนเกินจากระบบโซลาร์เพิ่มความไวในการคืนทุน (กรณีที่มีระบบโซล่าร์ร่วมด้วย)

microgrid-and-energy-storage-system-scg-international

บริการของเรา

ให้คำปรึกษา
ประเมินหน้างาน
วางแผน
ติดตั้ง

END-TO-END SUPPLY CHAIN SOLUTION

เอสซีจี อินเตอร์เนชันแนล ที่ไม่เพียงมอบโซลูชันการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ เรายังมีโซลูชันการจัดการซัพพลายเชนระหว่างประเทศที่ครบวงจร และพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นซัพพลายเชนพาร์ทเนอร์ระหว่างประเทศให้กับธุรกิจคุณ

SCG International manage end to end supply chain for businesses

ต้องการบริหารจัดการต้นทุนพลังงานให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน