Steps of gypsum board paper procurement for smooth production
Published On: กรกฎาคม 8, 2024

กระดาษผลิตแผ่นยิปซัมหรือแผ่นพลาสเตอร์บอร์ดไลเนอร์ (Plasterboard Liner) เป็นหนึ่งในสินค้าที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมก่อสร้างปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวัสดุที่ใช้ปิดหน้าแผ่นยิปซัมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติกันน้ำ กันไฟ รวมถึงการเพิ่มความทนทานและความสวยงาม ตอบโจทย์การก่อสร้าง และสอดรับกับเทรนด์การดูแลสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร และสร้างความยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ การจัดหากระดาษผลิตแผ่นยิปซัมที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถส่งมอบสินค้าคุณภาพสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

SCG International พาร์ทเนอร์ด้านการจัดการซัพพลายเชนระหว่างประเทศ ในรูปแบบ End-to-End Solution ได้เข้ามาช่วยผู้ผลิตแผ่นยิปซัมในการจัดหากระดาษผลิตแผ่นยิปซัม ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีมากกว่า 45 ปี รวมถึงการมีบริษัทในเครืออย่าง SCG Packaging ซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิตกระดาษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 30 ปี ที่มีโรงงานขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีทันสมัยในการผลิต จึงทำให้สามารถผลิตกระดาษผลิตแผ่นยิปซัมที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถส่งมอบได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

ความท้าทายของผู้ผลิตแผ่นยิปซัม

ในการผลิตแผ่นยิปซัมของโรงงาน ผู้ผลิตต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดซื้อกระดาษผลิตแผ่นยิปซัมที่สำคัญ ดังนี้

 • การจัดหากระดาษผลิตแผ่นยิปซัมคุณภาพดี ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

  เนื่องจากปริมาณความต้องการแผ่นยิปซัมที่สูงอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการจัดซื้อกระดาษผลิตแผ่นยิปซัม จึงทำให้มีความต้องการกระดาษผลิตแผ่นยิปซัมที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในปริมาณที่เพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถผลิตแผ่นยิปซัมได้ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการของตลาด

  การมีโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต จะเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงด้านคุณภาพที่ไม่คงที่ รวมถึงลดปัญหาด้านการผลิตที่ไม่ได้ตรงตามเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ กระดาษผลิตแผ่นยิปซัม ยังเป็นกระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษมากกว่ากระดาษประเภทอื่น ๆ ที่ต้องมีความแข็งแรงสูง ทนความชื้นและสามารถยึดติดกับยิปซัมพลาสเตอร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งคุณสมบัตินี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดสำหรับการผลิตแผ่นยิปซั่มที่ดีและมีประสิทธิภาพ

 • ความเสียหายของสินค้าที่มีความละเอียดอ่อนจากการบรรจุ จัดเก็บ และขนส่ง

  กระดาษผลิตยิปซัมเป็นสินค้าที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Products) เมื่อผลิตแล้วจะต้องมีการบรรจุ จัดเก็บ และขนส่งโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี เพราะทุกกระบวนการล้วนนำมาซึ่งความเสี่ยง โดยเฉพาะการขนส่งที่อาจเกิดความเสียหายระหว่างทาง หากหน้าตัดม้วนกระดาษเกิดความเสียหาย จะนำไปใช้ผลิตแผ่นยิปซัมต่อไม่ได้ จึงต้องอาศัยบริษัทที่เชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในสินค้าเข้ามาช่วยดูแล

 • ความซับซ้อนของกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้าที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

  กฎระเบียบในการนำเข้าสินค้าของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ดังนั้นธุรกิจอาจเผชิญกับความซับซ้อนและยุ่งยากในการนำเข้ากระดาษผลิตแผ่นยิปซัมเองได้ ตัวอย่างเช่น ในประเทศอินเดีย มีข้อกำหนดที่ระบุชัดเจนว่า ต้องมีใบอนุญาต (License) ในการนำเข้ากระดาษผลิตแผ่นยิปซัม ทำให้เกิดความซับซ้อนในการดำเนินการขอใบอนุญาตนำเข้า รวมถึงมีความเสี่ยงเรื่องค่าเงินที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 • ปัญหาทางเทคนิคและข้อบกพร่องต่าง ๆ

  ความท้าทายอีกประการหนึ่งของผู้ผลิตยิปซัมคือ เมื่อได้รับสินค้าแล้ว หากเกิดข้อสงสัยด้านเทคนิคหรือเกิดปัญหาในภายหลัง ไม่สามารถติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ หรือพ้นระยะรับประกันงานไปแล้ว ต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ทำให้การผลิตสินค้าล่าช้าลงไปกว่าเดิม

โซลูชันในการจัดซื้อกระดาษผลิตแผ่นยิปซัม

การจัดซื้อกระดาษผลิตแผ่นยิปซัมเป็นหนึ่งขั้นตอนที่มีความสำคัญ จำเป็นต้องมี Supply Chain Partner พลาสเตอร์บอร์ดไลน์เนอร์ที่มีเครือข่ายผู้ผลิตรายใหญ่ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ อย่าง SCG International เพื่อที่จะผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยทาง SCG International ได้มอบโซลูชันที่ช่วยให้ผู้ผลิตแผ่นยิปซัมได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังต่อไปนี้

 • ช่วยจัดหาซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสูง

  SCG International มีเครือข่ายซัพพลายเออร์ผู้ผลิตกระดาษผลิตแผ่นยิปซัมรายใหญ่ ทั้ง SCG Packaging ผู้ผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้ผลิตเจ้าอื่น ๆ ทำให้สามารถส่งสินค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติกันน้ำ กันร้อน ทนไฟ เพื่อให้เหมาะสมในการผลิตสินค้า และเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย

  ในขณะเดียวกัน SCG International ยังสามารถนำเสนอกระดาษผลิตแผ่นยิปซัม การันตีคุณภาพด้วยใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of Analysis: COA) เพื่อให้ทราบถึงผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดเป็นรายม้วน มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตสินค้า จึงมั่นใจได้ว่า จะได้กระดาษผลิตแผ่นยิปซัมที่ได้มาตรฐานและมีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการอย่างแน่นอน

 • สามารถดูแลการขนส่งวัสดุที่มีความละเอียดอ่อนได้อย่างถูกวิธีและส่งมอบตรงตามเวลาที่กำหนด

  เนื่องจากบริษัทในเครือของ SCG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ SCG International เป็นผู้นำในการผลิตกระดาษต่าง ๆ รวมถึงกระดาษผลิตแผ่นยิปซัม ดังนั้นเราจึงมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในสินค้า จึงสามารถดูแลสินค้าได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่กระบวนการบรรจุ จัดเก็บ เพื่อลดความเสี่ยงที่สินค้าจะเสียหายจากการขนส่งได้

 • ลดความยุ่งยากเรื่องเอกสารนำเข้าสินค้าและพิธีการศุลกากร

  อีกหนึ่งจุดเด่นที่ SCG International มอบให้แก่พาร์ทเนอร์ก็คือ การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์แบบครบวงจร (One Stop Logistics Optimization) สามารถช่วยลดต้นทุนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า และช่วยดูแลเรื่องเอกสารการนำเข้าสินค้า การขอใบอนุญาตนำเข้า ใบรับรองสินค้า (Product License) โดยเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น เพื่อให้ทุกขั้นตอนการจัดซื้อกระดาษผลิตแผ่นยิปซัมไปจนถึงการผลิตสินค้านั้นราบรื่น

 • มีบริการหลังการขายและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

  SCG International มีเครือข่ายมากกว่า 50 แห่งทั่วโลก มีสำนักงานในประเทศต่าง ๆ กว่า 20 สาขาทั่วโลก และมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจำในแต่ละสาขา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหน้างานได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว ไม่กระทบต่อการผลิตสินค้าในภาพรวม ช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโต นอกจากนี้ ยังสามารถให้คำปรึกษาด้านเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามมาตรฐานและมีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

SCG International ผู้ให้บริการจัดหาสินค้าและจัดการซัพพลายเชนมามากกว่า 45 ปี มีเครือข่ายซัพพลายเออร์มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ขอมอบโซลูชันการจัดซื้อกระดาษผลิตแผ่นยิปซัม (Plasterboard Liner Manufacturer) สำหรับผู้ผลิตแผ่นยิปซัม ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ หมดปัญหาเรื่องของขาดสต็อก คุณภาพไม่ดี พร้อมบริการหลังการขายที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด เลือก SCG International เป็นพาร์ทเนอร์ของธุรกิจ ติดต่อเราเพื่อขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้เลย

Gypsum board paper procurement solutions