เราคือพาร์ทเนอร์ด้านซัพพลายเชนระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือ

ให้เราเชื่อมต่อเพื่อความสำเร็จในธุรกิจคุณ

ทดสอบ1

SCG INTERNATIONAL

พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนระหว่างประเทศ

เราคือพาร์ทเนอร์ที่ช่วยจัดการซัพพลายเชนระหว่างประเทศ
ให้กับคู่ธุรกิจ ด้วยการนำเสนอสินค้าและโซลูชันด้านซัพ
พลายเชน
ที่ครอบคลุมและหลากหลายอย่างครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และข้อมูลทางดิจิทัล เพื่อส่งมอบ
โซลูชันที่พึงพอใจสูงสุดกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์

สินค้าและโซลูชัน

โซลูชันซัพพลายเชนระหว่างประเทศ

บริการจัดการซัพพลายเชนแบบครบวงจร ตั้งแต่การหาวัตถุดิบ โลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า จนถึงช่องทางจัดจำหน่าย สำหรับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จนถึงกลุ่มธุรกิจ SMEs
ทำให้พาร์ทเนอร์บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและก้าวข้ามสถานการณ์ที่ผันผวนได้

โซลูชันขยายธุรกิจไปต่างประเทศ

ต่อยอดธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในตลาดใหม่ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ด้วยเครือข่ายธุรกิจของเราที่มีอยู่ทั่วโลก
พร้อมแพลตฟอร์มซื้อขายสำหรับสินค้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจ ที่จะช่วยขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย สร้างความสะดวกในการเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ ให้คุณมั่นใจว่าจะมี
พาร์ทเนอร์มืออาชีพคอยให้คำปรึกษาด้านการขยายตลาดในต่างประเทศ

โซลูชันธุรกิจสีเขียวและพลังงานสะอาด

มุ่งเน้นการให้บริการสินค้าและโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่กลุ่มธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) สำหรับผู้ใช้ระดับองค์กรและผู้ประกอบการทุกประเภท ไปจนถึงโซลูชันการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจ
โซล่าร์ ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS: Energy Storage System) และโซลูชันจัดการพลังงานในอาคาร

ทำไมต้องเลือกเราเป็นพาร์ทเนอร์
ทางธุรกิจ

บริการซัพพลายเชนที่ครอบคลุมและครบวงจร

เรามอบโซลูชัน End-to-End supply chain ตั้งแต่กระบวนการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบไปจนถึงช่วยหาช่องทางในการจัดจำหน่ายใหม่ๆ

มีเครือข่ายพาร์ทเนอร์
กว่า 50 ประเทศ

เรามีเครือข่ายที่มากมายทั่วโลก ด้วยประสบการณ์ด้านซัพพลายเชนกว่า 40 ปี จะช่วยให้การขยายธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพ

มอบบริการที่เหมาะกับลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม

เรามีโซลูชันที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าและพาร์ทเนอร์สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างคล่องตัว

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดหาสินค้าและซัพพลายเชนให้กับธุรกิจคุณ