โซลูชันพลังงาน

โซลูชันพลังงานได้ถูกพัฒนาจนกลายเป็นส่วนสําคัญของธุรกิจ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ที่สอดคล้องกับเทรนด์โลกที่หันมาให้ความสําคัญ

เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจึงให้บริการแบบครบวงจร​

เพื่อผลิตพลังงานสะอาดและใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชั่นในการแก้ปัญหานี้จะถูกทําขึ้นมาให้กลายเป็นบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การประเมินขั้นต้น

การให้คําปรึกษาจนกระทั่งการออกแบบ การศึกษาทางการเงิน การติดตั้งและบริการหลังการขายอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการพูดคุยกับลูกค้าในการเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์และผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนด้านพลังงานของคุณนั้นคุ้มค่า

สินค้าและโซลูชัน

ระบบบำบัดอากาศเสีย HVAC

เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาและออกแบบให้ตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาฯ เจ้าของอาคาร และเจ้าหน้าที่บริหารจัดการอาคาร (Facility Management) โดยเฉพาะ ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในอาคาร (HVAC System) ด้วยระบบบำบัดอากาศเสีย พร้อมลมภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ ช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

ระบบแสงสว่าง

ดำเนินการติดตั้งได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เรามีความเชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจพลังงานกว่า 12 ปีและมีพาร์ทเนอร์ที่หลากหลาย ปัจจุบันได้พัฒนาเทคโนโลยีให้ทำงานร่วมกับ Smart sensor ทำให้ระบบไฟ LED ช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัด ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานถึง 30 – 40% (เมื่อเทียบกับการใช้งานระบบไฟ LED ปกติ ในปี 2016 – 2017)

สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

โซลูชันสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหนึ่งใน Smart Clean Mobility โซลูชันบริการครบวงจรสำหรับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) จะเข้ามาช่วยให้การชาร์จพลังงานรถไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในโรงงาน คลังสินค้า บ้านเรือนและที่สาธารณะต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์

ระบบไมโครกริด
และระบบกักเก็บพลังงาน

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าจะมากขึ้นตามไปด้วย เช่น รถยนต์ไฟฟ้า แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะมีไฟฟ้าเพียงพอและมีเสถียรภาพในการใช้งาน เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จึงเสนอระบบไมโครกริดและกักเก็บพลังงาน (Microgrid and ESS) เข้ามาช่วยกักเก็บพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ไว้สำหรับใช้งานในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูง

ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันด้านพลังงาน