โซลูชันสุขอนามัย

ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ​

ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ มีหลักการทำงานด้วยการปล่อยอนุภาคประจุบวกและลบ ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ รวมถึงช่วยลดฝุ่น PM10-PM2.5 ขณะเดียวกันอนุภาคที่เกิดขึ้นเป็นอนุภาคปกติที่มีในธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง ทำให้มั่นใจในคุณภาพอากาศที่สะอาดปลอดภัยยิ่งกว่า

คุณสมบัติที่น่าสนใจ

ทำหน้าที่ผลิตออกซิเจนไอออนบวก (O2+) และออกซิเจนไอออนลบ (O2-) ซึ่งโดยปกติสามารถพบได้ตามธรรมชาติ ออกซิเจนไอออนลบ (O2-)

คือ ออกซิเจนที่มีอิเลกตรอนเพิ่มเข้ามา ในขณะที่ออกซิเจนไอออนบวก (O2+) คือ ออกซิเจนที่สูญเสียอิเลกตรอน กล่าวคือออกซิเจนอยู่ในรูปแบบที่ไม่เสถียร

เพื่อที่จะทำให้ตัวเองกลับมาเป็นรูปแบบออกซิเจนปกติ ทั้งไอออนบวกและไอออนลบ
ดังนั้นไอออนบวกและลบจะเข้าไปจับกับอะตอมหรือโมเลกุลในอากาศ

ที่ลอยอยู่ในอาคาร เพื่อทำการแลกเปลี่ยนอิเลกตรอนกัน ส่งผล
ให้สามารถจัดการฝุ่นละออง PM2.5 เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสตระกูลโคโรน่า สปอร์เชื้อรา

กลิ่นจากกลุ่มแก๊สบางประเภทและสารระเหย
(VOCs) ได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยไม่ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตภายในอาคาร

ผ่านการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยจากสหรัฐอเมริกา Intertek/ETL (UL 867)

มีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อไวรัสได้ถึง 99%* รวมถึงไวรัสตระกูลโคโรน่าและแบคทีเรียในอากาศ

*ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ในอาคาร เช่น อากาศ ความชื้น เป็นต้น

ลดฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ

ปกป้องอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานตลอดเวลาที่เปิดเครื่องปรับอากาศ ไม่เกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพและไม่อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ (ผ่านมาตรฐาน UL 867 และ UL 2998)

ประหยัดค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาและต้นทุนระบบสามารถติดตั้งเข้ากับระบบปรับอากาศได้ทุกระบบทั้งเก่าและใหม่ คุ้มค่าในระยะยาว

จุดเด่นของระบบไอออน
กำจัดเชื้อโรคในอากาศ​

  • ติดตั้งง่าย และใช้เวลาน้อย​

  • สามารถติดตั้งได้กับระบบปรับอากาศได้ทุกประเภท

  • สามารถยืดอายุการทำงานของแผ่นกรองอากาศได้ยาวนานมากขึ้น

  • ช่วยยืดอายุการใช้งานระบบปรับอากาศให้ยาวนานยิ่งขึ้น

  • ช่วยทำให้ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

  • ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต แม้ระบบกำลังทำงาน

ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ-เอสซีจี-อินเตอร์เนชั่นแนล

ให้อาคารของคุณประหยัดพลังงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบปรับอากาศภายในอาคาร