โซลูชันสุขอนามัย

ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ​

ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ มีหลักการทำงานด้วยการปล่อยอนุภาคประจุบวกและลบ ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ รวมถึงช่วยลดฝุ่น PM10-PM2.5 ขณะเดียวกันอนุภาคที่เกิดขึ้นเป็นอนุภาคปกติที่มีในธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง ทำให้มั่นใจในคุณภาพอากาศที่สะอาดปลอดภัยยิ่งกว่า

คุณสมบัติที่น่าสนใจ

ทำหน้าที่ผลิตออกซิเจนไอออนบวก (O2+) และออกซิเจนไอออนลบ (O2-) ซึ่งโดยปกติสามารถพบได้ตามธรรมชาติ ออกซิเจนไอออนลบ (O2-)
คือ ออกซิเจนที่มีอิเลกตรอนเพิ่มเข้ามา ในขณะที่ออกซิเจนไอออนบวก (O2+) คือ ออกซิเจนที่สูญเสียอิเลกตรอน กล่าวคือออกซิเจนอยู่ในรูปแบบที่ไม่เสถียร
เพื่อที่จะทำให้ตัวเองกลับมาเป็นรูปแบบออกซิเจนปกติ ทั้งไอออนบวกและไอออนลบ
ดังนั้นไอออนบวกและลบจะเข้าไปจับกับอะตอมหรือโมเลกุลในอากาศ
ที่ลอยอยู่ในอาคาร เพื่อทำการแลกเปลี่ยนอิเลกตรอนกัน ส่งผล
ให้สามารถจัดการฝุ่นละออง PM2.5 เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสตระกูลโคโรน่า สปอร์เชื้อรา
กลิ่นจากกลุ่มแก๊สบางประเภทและสารระเหย
(VOCs) ได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยไม่ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตภายในอาคาร
ผ่านการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยจากสหรัฐอเมริกา Intertek/ETL (UL 867)

มีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อไวรัสได้ถึง 99%* รวมถึงไวรัสตระกูลโคโรน่า
และแบคทีเรียในอากาศ
*ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ในอาคาร
เช่น อากาศ ความชื้น เป็นต้น

ลดฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบ
ทางเดินหายใจ

ปกป้องอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานตลอดเวลาที่เปิดเครื่องปรับอากาศ
ไม่เกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพและไม่อันตรายต่อ
ระบบทางเดินหายใจ
(ผ่านมาตรฐาน
UL 867 และ UL 2998)

ประหยัดค่าใช้จ่ายการดูแลรักษา
และต้นทุนระบบ สามารถติดตั้งเข้ากับระบบปรับอากาศได้ทุกระบบ
ทั้งเก่าและใหม่
คุ้มค่าในระยะยาว

จุดเด่นของระบบไอออน
กำจัดเชื้อโรคในอากาศ​

  • ติดตั้งง่าย และใช้เวลาน้อย​

  • สามารถติดตั้งได้กับระบบปรับอากาศได้ทุกประเภท

  • สามารถยืดอายุการทำงานของแผ่นกรองอากาศได้ยาวนานมากขึ้น

  • ช่วยยืดอายุการใช้งานระบบปรับอากาศให้ยาวนานยิ่งขึ้น

  • ช่วยทำให้ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

  • ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต แม้ระบบกำลังทำงาน

ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ-เอสซีจี-อินเตอร์เนชั่นแนล

ให้อาคารของคุณประหยัดพลังงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบปรับอากาศภายในอาคาร