Cement supply chain management at a factory
Published On: พฤษภาคม 20, 2024

ธุรกิจซีเมนต์ คือหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และยังมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจก่อสร้างโดยตรง เพราะในธุรกิจก่อสร้างต่างก็ต้องการซีเมนต์ที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง หรือระบบสาธารณูปโภค ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน แต่ซีเมนต์ที่มีคุณภาพสูงนั้นไม่สามารถหาได้ทั่วไป และไม่ใช่เพียงแค่ซีเมนต์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงวัตถุดิบที่นำมาใช้ผสมเพื่อผลิตเป็นซีเมนต์ขึ้นมา เพราะวัตถุดิบเหล่านี้ต้องผ่านการคัดสรรจากแหล่งผลิตที่ดี แต่ปัจจุบันนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจซีเมนต์หลายรายต่างก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคทางด้าน Supply Chain Management ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ชวนอ่าน Real Business Case จาก เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อธุรกิจซีเมนต์ต้องเผชิญกับความท้าทายด้าน Supply Chain ที่ส่งผลกระทบต่อการรวบรวมวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาผลิตเป็นซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน มาดูกันว่า SCG International ในฐานะผู้ให้บริการ End-to-End Supply Chain ครบวงจร ที่มีทั้งองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนในหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกว่า 50 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังมีบริษัทแม่อย่าง SCG ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตปูนซิเมนต์กว่า 100 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต และการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จะมีโซลูชันที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์การจัดหาซีเมนต์ และวัตถุดิบสำหรับผลิตซีเมนต์ รวมถึงยกระดับการจัดการ Supply Chain ในธุรกิจปูนซีเมนต์ได้อย่างไรบ้าง

ความท้าทายในการจัดการปัญหาซัพพลายเชนในธุรกิจซีเมนต์

ความท้าทายด้าน Supply Chain ที่มีต่อธุรกิจปูนซีเมนต์ และโซลูชันจาก SCG International ที่ช่วยจบทุกอุปสรรค พร้อมยกระดับธุรกิจให้เติบโต

ความท้าทายที่ 1 : อุปสรรคในการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบซีเมนต์อย่างต่อเนื่อง

ในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์ ประกอบไปด้วยสินค้าที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่ผงซีเมนต์ แต่ยังรวมถึงวัตถุดิบที่ต้องนำมาผสม เพื่อผลิตเป็นปูนซีเมนต์สูตรต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและความแข็งแรงสูงเหมาะต่อการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ปูนซีเมนต์มอร์ต้า ปูนซีเมนต์ขาว ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปฉาบผิว รวมถึงวัตถุดิบสำหรับซีเมนต์และคอนกรีต ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างมีความ ทนทาน และแข็งแรง ซึ่งแน่นอนว่าการผลิตปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการในตลาดจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการจัดหาและรวบรวมวัตถุดิบที่ใช้ผลิตปูนซีเมนต์ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งการคัดเลือกแหล่งผลิตวัตถุดิบที่ดี หรือแม้แต่การจัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตแต่ละครั้ง ก่อให้เกิดความท้าทายในการจัดการซัพพลายเชนที่มักเกิดขึ้นกับธุรกิจซีเมนต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขั้นตอนการรวบรวมวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ รวมถึงการคาดการณ์ความต้องการสินค้า ที่ต้องประเมินจากสถานการณ์ในตลาด เพื่อให้วางแผนสั่งซื้อได้อย่างแม่นยำ และผลิตสินค้าได้เพียงพอกับความต้องการ ต่างก็ต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในหลากหลายมิติ

ความท้าทายที่ 2 : ไม่มีแหล่งจัดหาสินค้าซีเมนต์และวัตถุดิบเพื่อซีเมนต์ที่หลากหลาย

นอกจากปัญหาซัพพลายเชนในด้านการรวบรวมวัตถุดิบเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ อีกหนึ่งอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจ ก็คือเรื่องของกระบวนการในการจัดหาวัตถุดิบ เพราะในการผลิตปูนซีเมนต์ จำเป็นต้องรวบรวมวัตถุดิบจากแหล่งที่ดี เพื่อให้ได้ปูนที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรงทนทาน และสามารถยึดเกาะได้ดี แต่การที่ต้องติดต่อ Supplier จากหลาย ๆ รายเพื่อขอซื้อวัตถุดิบ อาจส่งผลต่อคุณภาพของปูนซีเมนต์ เพราะไม่สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่มาจากต่างแหล่งได้ และยังเสียทั้งเงินและเวลาในการตรวจสอบความน่าชเื่อถือ ยืนยันคุณภาพสินค้า กลายเป็นภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ความท้าทายที่ 3 : ปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าให้สม่ำเสมอ

ธุรกิจปูนซีเมนต์ ถือเป็นธุรกิจที่แข่งขันกันด้วยคุณภาพ ดังนั้น การควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เพราะหากปูนซีเมนต์ที่จำหน่ายออกไป เป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็ย่อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจอย่างแน่นอน

ความท้าทายที่ 4 : ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

อีกหนึ่งปัญหาซัพพลายเชนในการทำธุรกิจปูนซีเมนต์ที่ผู้ประกอบการไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ก็คืออุปสรรคในเรื่องของการเงิน ที่ผู้ประกอบการอาจตกอยู่ในสภาวะขาดเงินทุนหมุนเวียนสำหรับนำมาใช้ต่อยอดในการลงทุน ซึ่งอาจเกิดได้จากปัจจัยหลายประการ เช่น ปัญหาสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ทำให้ไซต์งานก่อสร้างหลายแห่งทยอยปิดตัวลง เมื่อไร้เงินทุนหมุนเวียน และผู้ประกอบการเองก็ไม่สามารถที่จะไปต่อรองกับ Supplier ในเรื่องของการชำระเงินได้ สุดท้ายแล้วก็ทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก และยากที่จะไปต่อ

โซลูชันในการรับมือจาก SCG International

Overcoming cement supply chain challenges through strategic partner collaboration

SCG International พร้อมช่วยจบทุกอุปสรรคทางด้าน Supply Chain และยกระดับธุรกิจปูนซีเมนต์ของคุณให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งนอกจากจะเป็น Bulk Cement Supplier ที่จำหน่ายสินค้าและให้บริการในด้านนี้ได้อย่างครบวงจร เพื่อธุรกิจการก่อสร้างแล้ว เรายังเป็น Supply Chain Partner ที่สามารถให้บริการได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้ง Industrial Supply, Home & Living, Energy, Paper & Packaging และ Recycled Material โดยเราให้บริการด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีอันล้ำสมัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และผลักดันให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างยั่งยืน