นโยบายเกี่ยวกับ การใช้งานคุกกี้ (Cookies)

นโยบายการใช้ คุกกี้ นี้ จะอธิบายถึง ประเภท เหตุผล และ ลักษณะการใช้คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้ รวมถึง วิธีการจัดการคุกกี้ ดังนี้

คุกกี้ (Cookies) คือ อะไร ?

คุ๊กกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือ บันทึกลง บนคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้ จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ เราจะเรียก เทคโนโลยีอื่น ที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน ว่า คุกกี้ด้วย

เราใช้ คุกกี้ อย่างไรบ้าง ?

เราจะใช้คุกกี้ เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของเรา โดยการใช้งานคุกกี้ของเรา แบ่งออกตาม ลักษณะของการใช้งานได้ ดังนี้

  • คุกกี้ที่จำเป็น  (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ ประเภทนี้ มีความจำเป็น ต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ สามารถทำงานได้ เป็นปกติ มีความปลอดภัย และ ทำให้ท่านสามารถเข้า ใช้เว็บไซต์ได้เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถ ปิดการใช้งานของคุกกี้ ประเภทนี้ ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้
  • คุกกี้เพื่อ การวิเคราะห์  (Analytic Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ จะเก็บข้อมูล การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้ เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า / บริการ และ เว็บไซต์ของเรา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดี ในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้ ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  • คุกกี้เพื่อ ช่วยในการใช้งาน  (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ จะช่วยจดจำ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียน หรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือ ตัวเลือก ที่ท่านเคยเลือก ไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดง บนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถ ใช้งานเว็บไซต์ได้ สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูล หรือ ตั้งค่าใหม่ ทุกครั้งที่ท่าน เข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ หากท่าน ไม่ยินยอมให้ เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ ไม่สะดวก และ ไม่เต็มประสิทธิภาพ
  • คุกกี้เพื่อ ปรับเนื้อหา ให้เข้ากับ กลุ่มเป้าหมาย  (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ สร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับ ตัวท่าน เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสม กับ ความสนใจของท่านได้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้ คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูล และโฆษณาทั่วไป ที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน 

การใช้คุกกี้ โดยบุคคลที่ สาม (Third-Party Cookies)

เว็บไซต์ของเรา มีการใช้คุกกี้ โดยบุคคลที่สาม ซึ่งลักษณะการใช้งาน และการตั้งค่า จะเป็นไปตามคุกกี้ ในข้อ 2 โดยท่าน จะไม่สามารถเลือกตั้งค่า การใช้งานเฉพาะคุกกี้ โดย

บุคคลที่สามได้ ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถควบคุม การใช้ข้อมูล ของบุคคลที่สามนั้นได้ ท่านสามารถตรวจสอบ รายชื่อของบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy

Notice) และ นโยบายการใช้คุกกี้ ของบุคคลที่สาม ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์ ของเราได้ ที่เว็บไซต์ของ บุคคลที่สามนั้น ๆ

การจัดการ คุกกี้

ท่านสามารถ เลือกตั้งค่าคุกกี้ แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ได้ โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือ การตั้งค่า ในเว็บบราวเซอร์ (web browser) เช่น

ห้ามการติดตั้ง คุกกี้ลง บนอุปกรณ์ของท่าน

ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้ อาจส่งผลให้ท่าน ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ