ระบบบำบัดอากาศเสีย

เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาและออกแบบให้ตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาฯ เจ้าของอาคาร และเจ้าหน้าที่บริหารจัดการอาคาร (Facility Management) โดยเฉพาะ ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในอาคาร (HVAC System) ด้วยระบบบำบัดอากาศเสีย พร้อมลมภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ ช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น​

SCG Air Scrubber ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในสาขา Smart Heat & Air จาก The Clean Fight 2020 นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนาพลังงานแห่งรัฐนิวยอร์ก New York State Energy Research & Development (NYSERDA)

คุณสมบัติที่น่าสนใจของระบบบำบัดอากาศเสีย

  • บำบัดอากาศภายในอาคารด้วยเทคโนโลยี SCG Air Scrubber : ด้วยนวัตกรรมที่สามารถดูดซับสารพิษได้มากกว่า 30 ชนิด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), สารระเหย (VOCs), ฟอร์มัลดิไฮด์ (HCHO), คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ฯลฯ เพื่อให้อากาศภายในอาคารสะอาดยิ่งขึ้น

  • มี AI คำนวณปริมาณอากาศ : อ้างอิงตามมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร (ASHRAE Standard 62.1 IAQP) เพื่อลดการดึงอากาศจากภายนอกเข้ามา และยังช่วยรักษาความดันอากาศในอาคารให้เป็นบวกอยู่เสมอ (Positive Building Pressure)

  • บำบัดอากาศเสียภายในอาคารอัตโนมัติ : เพื่อสุขอนามัยที่ดีของอาคาร และลดสารพิษตกค้างในระบบ ดังนั้นเทคโนโลยีจึงได้ถูกออกแบบมาให้สามารถทำความสะอาดตัวเองได้อัตโนมัติ (Self Cleaning)

scg-air-scrubber-scg-international

ให้อาคารของคุณประหยัดพลังงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศภายในอาคาร​