เชื้อเพลิงทางเลือก

Leading cashew nut shell supplier from Asia - SCG International
เปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์

เปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ คือชีวมวลประเภทหนึ่งที่เหลือจากการแปรรูปมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเนื่องจากประกอบไปด้วยน้ำมันจากเปลือก

shredded wood sourcing by SCG International
เชื้อเพลิงไม้

เชื้อเพลิงไม้เป็นส่วนผสมระหว่างไม้จากพืชสวนและไม้อุตสาหกรรม สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้กับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น โรงซีเมนต์ โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใช้บอยเลอร์

SCG International is able to deliver quality wood pellet worldwide
เชื้อเพลิงไม้อัดแท่ง

เชื้อเพลิงไม้อัดแท่งมีรูปแบบเป็นแท่งเล็กๆ เป็นเชื้อเพลิงประเภทที่มาจากไม้ ส่วนใหญ่ผลิตจากขี้เลื่อย เศษวัสดุจากไม้แปรรูป เศษไม้เหลือจากโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ไม้จากตัดแต่ง ชีวมวลอัดแท่งเหมาะสำหรับการใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมที่ใช้ Boiler

END-TO-END SUPPLY CHAIN SOLUTION

เอสซีจี อินเตอร์เนชันแนล ที่ไม่เพียงมอบโซลูชันการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ เรายังมีโซลูชันการจัดการซัพพลายเชนระหว่างประเทศที่ครบวงจร และพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นซัพพลายเชนพาร์ทเนอร์ระหว่างประเทศให้กับธุรกิจคุณ

SCG International manage end to end supply chain for businesses

ยกระดับการจัดหาสินค้าให้ธุรกิจคุณ ด้วยโซลูชันด้านการจัดหาสินค้าที่มีประสิทธิภาพผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาสินค้าระหว่างประเทศ