Siam Kubota

ความท้าทาย

ราคาสูง

KUBOTA มีผลิตภัณฑ์เครื่องจักรทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูง ใช้งานได้อย่างยาวนาน แต่ก็มาพร้อมกับราคาที่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในท้องตลาด

ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์

ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง ทำให้ลูกค้ามีความไม่มั่นใจว่าจะคุ้มค่าในการลงทุนซื้อมาใช้หรือไม่ รวมไปถึงบริการหลังการขายจะเป็นอย่างไร

อะไหล่ปลอม

มีอะไหล่ปลอมที่ไม่ใช่ของ KUBOTA มาอยู่ในตลาด ทำให้เสียส่วนแบ่งทางการตลาดไป

SCG International ช่วยอะไรบ้าง?

Group 2162

เครือข่ายตัวแทนจำหน่าย

SCG International เข้ามาช่วยดูแลตัวแทนจำหน่ายพร้อมกับสร้างเครือข่าย Dealer Network ในพื้นที่ที่ได้ตกลงกันไว้ พร้อมกับหาตัวแทนใหม่ๆ เพื่อให้รองรับกับลูกค้าที่ต้องการไปชมสินค้าและดูการสาธิตผลิตภัณฑ์ของ KUBOTA

Group 2163

การให้ความรู้และข้อมูล

ตัวแทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่จะทำการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ KUBOTA แก่ลูกค้าและคนที่สนใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสินค้าที่จะได้ใช้นั้นมีคุณภาพ

Group 2168

จัดกิจกรรม

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่ๆ มีลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายอยู่ โดยมีงานนึงที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เรียกว่า KUBOTA FAMILY DAY (KFD) งานนี้จะช่วยให้ลูกค้าใกล้ชิดกับแบรนด์มากขึ้น รวมไปถึงยังสามารถได้ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ในพื้นที่แปลงนาจริงๆ

Group 2171

บริการหลังการขาย

เรามีบริการหลังการขายที่จะไปบริการถึงที่บ้าน โดยจะมีช่างที่ผ่านการอบรมจาก Siam KUBOTA ไปเชคสภาพเครื่อง รวมถึงซ่อมเครื่อง พร้อมให้คำปริกษากับเจ้าของ เพื่อให้มั่นใจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหลังการซื้อ

Group 2174

การป้องกันอะไหล่ปลอม

SCG International ได้ช่วยจัดการเรื่องอะไหล่ปลอมตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ การจัดการการส่งออกอย่างถูกต้อง, ตัวสินค้ามีการทําสัญลักษณ์ให้ชัดเจนว่าเป็นของแท้ และให้ความรู้กับลูกค้าในเรื่องการเปรียบเทียบของแท้กับของเทียมว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในแง่คุณภาพและการใช้งาน

คุณค่าที่ส่งมอบให้

โซลูชันของเราช่วยได้

การขยายตลาดของ Siam KUBOTA จากประเทศไทยสู่ กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์ ทําให้ KUBOTA กลายเป็นแบรนด์ที่เป็นผู้นําตลาดในเรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องจักรทางการเกษตรในตอนนี้ ด้วยการใช้คุณภาพของสินค้าเป็นที่ตั้ง สื่อสารผ่าน Dealer Network ที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกฝ่าย ซึ่งช่วย KUBOTA แข็งแกร่งขึ้นและในการต่อยอดและการขยายธุรกิจในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของทาง Siam KUBOTA ในระยะยาว