scg-international-e2e-supply-chain
Published On: มกราคม 19, 2024

Supply Chain หรือ ห่วงโซ่อุปทาน คือ กระบวนการจัดการที่ทำให้เกิดสินค้าหรือบริการขึ้นมา ซึ่งทุกกระบวนการจะต้องทำงานประสานกัน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บสินค้า และการนำส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าปลายทาง หากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเกิดปัญหา ก็อาจทำให้ห่วงโซ่อุปทานถึงคราวต้องพังทลาย

บทความนี้ ชวนทุกท่านมาอ่าน Case Study น่าสนใจ เมื่อบริษัทรีไซเคิลอะลูมิเนียมรายใหญ่ ประสบกับปัญหาความท้าทายด้าน Supply Chain ที่ทำให้ธุรกิจต้องสะดุด มาดูกันว่า SCG International ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการ End-to-End Supply Chain Service ครบวงจร ที่มีประสบการณ์มานานกว่า 40 ปี จะมีโซลูชันใดบ้าง ที่สามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาส เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้

4 ปัญหาหลักด้าน Supply Chain
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั่วโลก

ปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ

ปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบอาจเกิดได้จากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศที่แปรปรวน หรือสถานการณ์โรคระบาด ทำให้วัตถุดิบที่ได้มีไม่เพียงพอ เนื่องจากการพึ่งพา Supplier เพียงแหล่งเดียว ทำให้ไม่สามารถรวบรวมวัตถุดิบได้เลย ซึ่งจะส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือ รายได้ และทำให้กระบวนการอื่น ๆ ติดขัดตามไปด้วย

ความซับซ้อนในการติดต่อกับตลาดนานาชาติ

เพราะแต่ละประเทศมีกฎระเบียบและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป การที่จะเข้าไปติดต่อกับตลาดนานาชาติเพื่อหาโอกาสใหม่ ๆ ต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจใหม่ทุกครั้ง ความยุ่งยากเหล่านี้จึงกลายเป็นอุปสรรคที่ชะลอการเติบโตของธุรกิจ

ต้นทุนที่สูงขึ้น

ปฏิเสธไม่ได้ว่า กระบวนการ Supply Chain นั้นมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน และแต่ละขั้นตอนก็ต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้งานผ่านไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานระหว่างประเทศ, การจัดส่ง และการรวบรวมวัตถุดิบจากแหล่งใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่มีความอ่อนไหวและเสี่ยงต่อการปนเปื้อน อย่างสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ ที่จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องความบริสุทธิ์ของสารเคมี จึงต้องมีการจัดเก็บที่เหมาะสม รวมถึงมีการติดฉลากที่ถูกต้องด้วย ซึ่งหากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเกิดปัญหา ก็ย่อมทำให้ธุรกิจไม่อาจเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นเท่าที่ควร

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ด้วยการร่วมมือกับผู้ให้บริการ End-to-End Supply Chain Service ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ที่มาพร้อมกับเครือข่าย ต่างประเทศที่แข็งแกร่ง และการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้ธุรกิจไปต่อได้ในทุกสถานการณ์

กระบวนการที่ซับซ้อน

ปฏิเสธไม่ได้ว่า กระบวนการ Supply Chain นั้นมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน และแต่ละขั้นตอนก็ต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้งานผ่านไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานระหว่างประเทศ, การจัดส่ง และการรวบรวมวัตถุดิบจากแหล่งใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่มีความอ่อนไหวและเสี่ยงต่อการปนเปื้อน อย่างสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ ที่จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องความบริสุทธิ์ของสารเคมี จึงต้องมีการจัดเก็บที่เหมาะสม รวมถึงมีการติดฉลากที่ถูกต้องด้วย ซึ่งหากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเกิดปัญหา ก็ย่อมทำให้ธุรกิจไม่อาจเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นเท่าที่ควร

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ด้วยการร่วมมือกับผู้ให้บริการ End-to-End Supply Chain Service ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ที่มาพร้อมกับเครือข่าย ต่างประเทศที่แข็งแกร่ง และการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้ธุรกิจไปต่อได้ในทุกสถานการณ์

Real Case: ส่องตัวอย่างธุรกิจที่ใช้บริการ
End-to-End Supply Chain Service กับ SCG International

เมื่อบริษัทรีไซเคิลอะลูมิเนียมรายใหญ่ ที่ต้องการ Aluminium Scrap หรือ เศษชิ้นส่วนอะลูมิเนียม มารีไซเคิล เพื่อผลิตกระป๋องเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ต้องเจอกับปัญหาความท้าทายด้าน Supply Chain มาดูกันว่า SCG International ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้าน Supply Chain ครบวงจร จะมีแนวทางการรับมือกับปัญหาอย่างไร

อุปสรรคที่เจอ

การรวบรวม Aluminium Scrap เป็นเรื่องยาก เพราะต้องรวบรวมจากหลากหลายแหล่งย่อย ๆ หรือ จากหลายประเทศ ซึ่งการที่จะเข้าไปรวบรวมจากแต่ละประเทศ ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องกฎหมาย ต้องมีทีม QC ตรวจสอบ เพื่อระวังการปนเปื้อน และยังมาพร้อมกับต้นทุนในการบริหารจัดการที่สูง ทั้งเรื่องความต้องการของลูกค้า, การบริหารสต๊อกสินค้า, การบริหารด้านการเงิน รวมไปถึงอุปสรรคด้านความท้าทายจากการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ, การแพ็กสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะการขนส่งโลจิสติกส์ที่ไม่ยืดหยุ่นเท่าที่ควร

5 บริการที่ SCG International นำมาช่วยแก้ปัญหา
เพื่อให้ธุรกิจไปต่อได้

1. Demand Sensing & Consolidation

เราทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมวัตถุดิบที่ต้องการ ในราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณซื้อ ถึงจะซื้อจำนวนน้อย ก็ยังได้ราคาที่คุ้มค่า เพราะเรามีเครือข่าย Supplier ที่แข็งแกร่ง และมีลูกค้าหลากหลายบริษัท ทำให้สามารถรวมปริมาณการซื้อในราคาที่เหมาะสมได้ และเรายังสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าในตลาดได้อย่างแม่นยำ แม้ในสถานการณ์ที่ผันผวน นำไปสู่การวิเคราะห์และวางแผนสำหรับการจัดเตรียมสต็อก, ผลิต และจัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Sourcing Validation & Inspection

เรามีทีม Inspection ดูแลตั้งแต่สถานะการจัดเก็บเศษอะลูมิเนียมและการขนย้าย เพื่อให้ได้เศษอะลูมิเนียมที่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการต่าง ๆ โดยเริ่มจากการช่วยคัดกรอง Supplier ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ รวมถึงตรวจสอบคุณภาพเศษอะลูมิเนียมให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ ซึ่งจะทำการตรวจเช็กตั้งแต่ กระบวนการต้นทางที่รวบรวม การคัดแยก การ Packing ตลอดจนการจัดส่ง จนสินค้าเดินทางมาถึงโรงงานผลิตของลูกค้า อย่างบริษัทรีไซเคิลอะลูมิเนียม เพื่อให้ลูกค้าได้รับเศษอะลูมิเนียมที่มีคุณภาพ ตามความต้องการ พร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ต่อไป

3. Financial Solutions

โซลูชันด้านการเงิน ที่จะช่วยทำให้กระบวนการดำเนินงานของธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด

4. Logistics & Warehousing

ด้วยประสบการณ์ในการร่วมงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และคลังสินค้ากับพาร์ทเนอร์ที่น่าเชื่อถือ รวมถึงลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจทั่วโลก ทำให้เรามีความชำนาญในกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเอกสาร หรือกฎระเบียบระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่มีความยุ่งยาก เราก็สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนได้ นอกจากนี้ เรายังเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ให้สินค้าสามารถจัดส่งได้ตรงเวลา ภายใต้การออกแบบการขนส่งที่ยืดหยุ่น เหมาะกับความต้องการ และการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการ รวมถึงการปรับรูปแบบการแพ็กให้เหมาะกับการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเราได้เข้าไปช่วยทำ Standard Packing เพื่อให้สามารถขนส่ง Aluminium Scrap ระหว่างประเทศได้ ซึ่งประโยชน์ของบริการ End-to-End Supply Chain Service ในข้อนี้ ก็คือการที่เราสามารถลดภาระด้านการจัดการโลจิสติกส์และคลังสินค้าให้กับลูกค้าธุรกิจได้มากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจของเราได้มีเวลาไปโฟกัสกับงานด้านอื่น ๆ

5. Inventory Management

จากการที่เราทำ Demand Sensing ได้แม่นยำ ทำให้ลูกค้าธุรกิจของเรามีวัตถุดิบและสินค้าพร้อมจำหน่ายอยู่เสมอ ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ไม่ว่าจะเจอกับวิกฤตอะไร ไม่ว่าลูกค้าธุรกิจจะต้องการ Aluminium Scrap เมื่อไหร่ เราก็สามารถรวบรวมและจัดส่งให้ได้ทันที และยังสามารถทำการติดต่อกับเครือข่าย Supplier ที่มี เพื่อให้สามารถรวบรวมของได้โดยเร็วที่สุด ทำให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องวัตถุดิบและสินค้าขาดสต๊อก แม้จะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม

real-case-e2e-supplychain-scg-international

สิ่งที่ทำให้บริการ End-to-End Supply Chain Service
เป็นบริการที่ ‘แตกต่าง’ จาก Supply Chain Service แบบเดิม ๆ

จากปัญหาด้าน Supply Chain ที่กล่าวถึงไปข้างต้น จะเห็นได้ว่าสาเหตุหลักของปัญหา เกิดจากการให้บริการ Supply Chain ในรูปแบบเดิม ๆ นั่นก็คือการทำตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจเป็นเพียงบางส่วน จากกระบวนการ Supply Chain ทั้งหมด ในขณะที่ SCG International เราทำงานในฐานะ ‘Partner’ เพื่อนำเสนอบริการ End-to-End Supply Chain Service รูปแบบใหม่ โดยเป็นโซลูชันที่ดูแลครอบคลุมทุกกระบวนการ ทั้งเครือข่ายที่แข็งแกร่ง, การบริการที่ครบวงจร, การคำนวณความต้องการสินค้าที่แม่นยำ, การคัดสรรวัตถุดิบให้มีคุณภาพ, การบริการด้านการเงินที่ยืดหยุ่น, การจัดส่งที่เชี่ยวชาญ, การบริหารจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และเรายังมีช่องทางทำการตลาดและจัดจำหน่ายที่กว้างขวาง ซึ่งสินค้าที่เราจัดหาครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม, การก่อสร้าง, สินค้าเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย, บรรจุภัณฑ์ และสินค้ากลุ่มพลังงาน ซึ่งบริการทั้งหมดนี้ จะช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมาพร้อมกับการช่วยแก้ปัญหา คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า และมองภาพรวมทั้งหมดที่ลูกค้าอาจต้องเผชิญ โดยอาศัยประสบการณ์ของเรา

โดยเราเป็นบริษัทที่มี End-to-End Supply Chain Visibility ครอบคลุม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการได้อย่างราบรื่น ทำให้เราสามารถตอบสนองต่อทุกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และช่วยบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจกล่าวได้ว่า บริการ End-to-End Supply Chain Service ของ SCG International คือกระบวนการที่มีความทันสมัย โปร่งใส และยืดหยุ่นกว่า Supply Chain Service แบบเดิม ๆ

เพราะในระหว่างการเติบโตของธุรกิจ อาจต้องเจอกับวิกฤติโดยไม่ทันตั้งตัว แต่ SCG International พร้อมอยู่เคียงข้างและดูแลลูกค้าด้วยโซลูชันที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ที่แต่ละธุรกิจต้องเจอ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาไปบริหารจัดการส่วนอื่นได้อย่างไร้กังวล และปล่อยให้การรับมือกับปัญหา เป็นหน้าที่ของเรา

จากความสำคัญของ End-to-End Supply Chain Service ใน Case Study ที่เรานำมาฝากกันนี้ หากเจ้าของธุรกิจท่านใดที่กำลังมองหาบริษัทผู้ให้บริการ Supply Chain ครบวงจร สามารถปรึกษาเราได้เลย SCG International คือผู้ให้บริการด้าน End-to-End Supply Chain Service ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดหาสินค้าและการจัดการ Supply Chain มานานกว่า 40 ปี พร้อมด้วยเครือข่ายมากถึง 50 ประเทศทั่วโลก เราพร้อมช่วยให้คุณก้าวข้ามทุกวิกฤติ ด้วยกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงและเชี่ยวชาญในทุกกระบวนการ โดยที่คุณไม่ต้องไปค้นหาผู้ให้บริการรายอื่น เพิ่ม