Published On: มกราคม 10, 2024

SCG International นำทีมโดย นายธนาพล เบญจวงศ์เสถียร EV and Energy Solution Division Manager หารือร่วมอุดมการณ์กับคณะผู้บริหารนำทีมโดย Mr. ZONG XUE BING, Director of Anhui Forklift Group Corporation Ltd. (HELI) ผู้ผลิตรถโฟล์คลิฟท์ อันดับ 1 ในประเทศจีน เพื่อขยายตลาด EV forklift ในประเทศไทย ผ่านโซลูชั่นครบวงจรตอบโจทย์ธุรกิจการขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า โดยไฟฟ้าพลังงานสะอาด ภายใต้แนวคิด “Smart Clean Mobility”

HELI ถือเป็นบริษัทผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์โฟล์คลิฟท์ อันดับ 1 ในประเทศจีนก่อตั้งในปี 1958 ซึ่งเป็น “World’s Industrial Vehicle Industry 7th top rank” ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและยังเป็นฐานกำลังหลักในการส่งออกของประเทศจีน ที่มุ่งเน้นการทำวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ตั้งแต่ H-handling, E-electric, L- logistics, I-Intelligent เพื่อให้รองรับอุตสาหกรรมการขนย้ายทุกรูปแบบ อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนและมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับ SCG ที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งเเวดล้อมเป็นสำคัญเเละมีการทำ CSR อย่างต่อเนื่อง

การหารือร่วมกันในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการร่วมกัน เพื่อพัฒนาการออกแบบและควบคุมกระบวนการขนย้ายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มกำลังการผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาด EV Forklift อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องบริการหลังการขาย การรับประกันแบตเตอรี่และอื่นๆ ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าและรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ครบครันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขยายตลาดในประเทศไทย

scg-international-heli-ev-collaborate
scg-international-heli-ev-collaboration