Published On: ตุลาคม 20, 2023

Industrial Supply หรือสินค้าอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญในทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหาจัดซื้อ ไปจนถึงการจัดการขยะอุตสาหกรรมหลังจากการใช้งาน ในบทความนี้ ผู้ประกอบการจะได้รู้จักกับประเภทและความสำคัญ รวมถึงความท้าทายในการนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภท Industrial Supply และแนวทางการบริหารจัดการตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรม ไปจนถึงการจัดการกับกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

Industrial supply คือสินค้ากลุ่มใดบ้าง

และมีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ?

ในกระบวนการทำงานภายในอุตสาหกรรม จำเป็นต้องใช้สินค้าและอุปกรณ์หลากหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งในแต่ละฝ่าย แต่ละแผนก ย่อมมีหน้าที่และภารกิจที่แตกต่างกันไป Industrial Supply หรือสินค้าอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยเพื่อตอบโจทย์กับการทำงานในแต่ละด้าน ซึ่งสินค้าอุตสาหกรรมเหล่านี้ มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง?

 • วัตถุดิบ และวัสดุสำหรับการผลิตสินค้า เช่น เคมีภัณฑ์ เศษอะลูมิเนียม เศษทองแดง แคสติ้ง แมททีเรียล ซิลิคอนบริสุทธิ์ และอื่น ๆ

 • สินค้าพลังงานรูปแบบต่าง ๆ เช่น แอนทราไซต์ มวลชีวภาพ ถ่านหิน เป็นต้น

 • สินค้าบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง เช่น กล่อง อุปกรณ์กันกระแทก และอื่น ๆ

 • เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อธุรกิจ เช่น เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทางการเกษตร อย่างเครื่องยนต์ดีเซลรถไถ ยางรถไถ รถไถโรตารี่ และอื่น ๆ

 • อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ ไปจนถึงอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย

 • สินค้าสำหรับการบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ
 • วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ เช่น กระดาษ หรือเทปกาว

 • อุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บ และขนย้ายเครื่องมือ วัตถุดิบ และสินค้าต่าง ๆ

ความสำคัญของสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Supply)

จะเห็นได้ว่าสินค้าอุตสาหกรรมข้างต้น ล้วนเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของธุรกิจทั้งสิ้น ดังนั้น หากธุรกิจสามารถบริหารจัดการคุณภาพ และคลังสินค้าอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจได้ในหลากหลายด้าน จึงสามารถสรุปความสำคัญของสินค้าอุตสาหกรรมได้ดังนี้

 • หากมีการจัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละธุรกิจ นอกจากเรื่องของคุณภาพที่ได้แล้ว ยังจะช่วยให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยมากที่สุด ทั้งในฝ่ายการผลิตและฝ่ายสำนักงาน ซึ่งในระยะยาวจะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 • การจัดหาวัตถุดิบสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของชุมชน คู่ค้า และลูกค้า

 • การมีสินค้าอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสินค้าใหม่ ๆ ได้

 • การมีสินค้าและอุปกรณ์ที่ครบถ้วน และเหมาะสมกับการทำงานจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว ทำให้เสริมประสิทธิภาพการทำงาน และยืดอายุการใช้งานได้เป็นอย่างดี

ความท้าทายที่เกิดขึ้นกับการนำเข้าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม

และแนวทางแก้ไข

ในธุรกิจอุตสาหกรรมไม่ว่าจะด้านไหนก็ตาม ความท้าทายที่มักหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือเรื่องของการนำเข้าและส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในกระบวนการทำงาน ซึ่งหากบริหารจัดการไม่ดีก็อาจส่งผลต่อกระบวนการทำงานทั้งหมดได้

กฎระเบียบในท้องถิ่นและระหว่างประเทศ

การจัดหาวัตถุดิบสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น มีหลายกรณีที่ต้องมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ทำให้ธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบที่แตกต่างกันระหว่างในท้องถิ่นของธุรกิจนั้น ๆ รวมถึงกฎระเบียบในต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มความใส่ใจในกระบวนการ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดอยู่เสมอ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

อุปสรรค และการหยุดชะงักของซัพพลายเชน

ความท้าทายที่อาจพบได้ในการนำเข้า และส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมก็คือ Supply Chain Disruption หรือการหยุดชะงักของซัพพลายเชน เช่น กรณีสินค้าขาดตลาด หรือซัพพลายเออร์ที่ธุรกิจใช้บริการเป็นประจำเกิดปัญหาในการผลิตสินค้าที่ต้องการ ซึ่งสามารถป้องกันและแก้ไขได้โดยการใช้กลยุทธ์การจัดหาสินค้าจากหลาย ๆ แหล่ง และหาสต๊อกสินค้าสำรองเอาไว้

การขนส่ง

การจัดซื้อจัดหาสินค้าอุตสาหกรรม อาจเกิดอุปสรรคด้านการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศได้จากหลายปัจจัย ทั้งจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยการดำเนินงานของท่าเรือปลายทางในแต่ละที่ เช่น ขั้นตอนและกระบวนการรับ-ส่งของที่ท่าเรือ การรอจอดเรือ ไปจนถึงกฎหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งการเลือกพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการรับ-ส่งสินค้าในแต่ละท่าเรือ รวมถึงมีความเข้าใจในสินค้าชนิดต่าง ๆ จะช่วยปิดความเสี่ยงด้านอุปสรรคการขนส่ง พร้อมช่วยเสริมประสิทธิภาพเรื่องซัพพลายเชนได้มากยิ่งขึ้น

การควบคุมคุณภาพสินค้า

ความท้าทายที่ธุรกิจอาจต้องเจอในด้านการจัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ คือการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผู้ประกอบการจะได้รับ และเพื่อให้ธุรกิจสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้ จึงควรนำกลยุทธ์ด้านการสื่อสารและการวางแผนเข้ามาปรับใช้ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีความรัดกุมในทุก ๆ ขั้นตอน ทั้งนี้ยังจะช่วยป้องกันและลดข้อผิดพลาดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน และเพิ่มความมั่นใจให้กับธุรกิจ ว่าจะได้รับสินค้าอุตสาหกรรมตรงตามสเป็กอย่างที่ต้องการทั้งหมด

ค่าเงินผันผวน

การผันผวนของค่าเงินต่างประเทศ เป็นหนึ่งในความท้าทายของการนำเข้าและส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ธุรกิจอาจต้องเจอ ซึ่งสามารถจัดการได้โดยการจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินอยู่เสมอ และสร้างนโยบายการชำระเงินที่ยืดหยุ่นกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ

อุปสรรคทางการค้า

อุปสรรคทางการค้า ถือเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ธุรกิจต้องเตรียมการรับมือให้พร้อมอยู่เสมอ ซึ่งอาจทำได้โดยการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งให้ดี เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดที่เหนือกว่า รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าเพื่อความยั่งยืน และราบรื่นในการทำธุรกิจ

การจัดหาวัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม กับการให้ความสำคัญ

ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน ช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยเฉพาะในด้านของการเลือกใช้สินค้าพลังงาน และด้านการจัดการกับขยะอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการด้วยวิธีการเหล่านี้

การเลือกใช้สินค้าพลังงาน

การเลือกใช้สินค้าพลังงานนั้นมีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีหลาย ๆ ธุรกิจให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ Renewable Energy กันมากขึ้น แทนที่การใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป โดยตัวอย่างของพลังงานทดแทน หรือ Renewable Energy ที่ถูกนำมาปรับใช้ มีตั้งแต่กะลาปาล์มที่นำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงกระแสหลัก Biomass หรือ ชีวมวล ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ หรือการใช้พลังงานจากน้ำ แสงอาทิตย์ หรือลม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าพลังงานอื่น ๆ อย่างน้ำมัน และถ่านหิน

การจัดการกับขยะจากสินค้าอุตสาหกรรม

ไม่ว่าจะเลือกใช้พลังงานรูปแบบใด หรือสินค้าอุตสาหกรรมรูปแบบไหน ๆ การจัดการกับกากอุตสาหกรรม หรือขยะที่ได้จากการใช้สินค้าอุตสาหกรรมอย่างเช่น เศษกระดาษ พลาสติก โฟมที่ได้จากการผลิตสินค้า กากจากการใช้ Biomass หรือน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำอย่างโปร่งใส

ซึ่งกากจากการทำอุตสาหกรรมเหล่านี้ จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ซึ่งธุรกิจต่าง ๆ ควรต้องร่วมมือกับบริษัทที่มีการจัดการเรื่องนี้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การจัดหาสินค้าและช่วยให้คำปรึกษาด้านการจัดการขยะอุตสาหกรรม เพื่อความสะดวก คุ้มค่า และไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่อาจตามมา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดจากการจัดซื้อเพิ่มเติม และจัดการกับขยะอุตสาหกรรมอย่างผิดวิธี

การนำเข้าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนั้นมีความท้าทายในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินการที่ต้องใส่ใจต่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องร่วมมือกับ Industrial Product Supply Importer ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถช่วยจัดซื้อจัดหาสินค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจได้ รวมถึงยังสามารถให้คำแนะนำลักษณะการใช้งาน และการจัดการขยะจากการใช้สินค้าอุตสาหกรรมครบจบในเจ้าเดียวอย่าง SCG International เพื่อเพิ่มความได้เปรียบให้กับธุรกิจ เนื่องจากไม่ต้องไปจ้างบริษัทจัดการขยะอุตสาหกรรม และบริษัทให้คำแนะนำเพิ่มเติมอีก

หากต้องการจัดหาสินค้า Industrial Supply ที่มีคุณภาพสูงจากแหล่งซัพพลายเออร์ที่น่าเชื่อถือถึง 50 ประเทศทั่วโลก ที่ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญในการคัดสรร ตรวจสอบคุณภาพ และการจัดการกับวัตถุดิบลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง พร้อมบริการครบครันตั้งแต่การจัดหาสินค้า ไปจนถึงการให้คำแนะนำด้านการจัดการขยะจากสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถติดต่อ SCG International สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่