Global Sourcing Benefits to Paper and Packaging Procurement
Published On: กรกฎาคม 4, 2023

Global Sourcing คือ กลยุทธ์การจัดหาวัตถุดิบ บริการ หรือสินค้า จากแหล่งผลิตทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะแต่ในประเทศเท่านั้น ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้ประกอบการรายใหญ่นิยมใช้เพื่อให้ได้วัตถุดิบและสินค้าที่มีราคาถูกกว่า คุณภาพดีกว่า ที่สำคัญคือ ลดความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต หนึ่งในนั้นคือขั้นตอนการจัดหากระดาษและบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุสินค้า ซึ่งมีความสำคัญมากในประเทศที่เป็นฐานการผลิตสินค้าขนาดใหญ่อย่างจีน หรือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Global Sourcing มีประโยชน์ในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและจัดหาวัตถุดิบและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทรนด์ในการค้นหาวัตถุดิบของผู้ประกอบการในปัจจุบัน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกส์ของโลก ทำให้การส่งวัตถุดิบและสินค้าเกิดความชะงักงัน และมีราคาที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยใช้ความต้องการของผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง และสิ่งที่ตามมาติด ๆ คือการเติบโตของ e-Commerce หรือการซื้อสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจทั่วโลกเริ่มมองหาบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถบรรจุสินค้าและส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย

เมื่อมองย้อนกลับไป เทรนด์ Global Sourcing ในโลกยุคปัจจุบันเริ่มจากการที่สหรัฐอเมริกาเริ่มมองหาวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตจากประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า อย่างจีน อินเดีย หรือประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนและกระจายความเสี่ยง และเมื่อเทคโนโลยีการขนส่งเริ่มเจริญก้าวหน้ามากขึ้น Global Sourcing ก็กลายเป็นกลยุทธ์ในการจัดการซัพพลายเชนของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ โดยอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่จะใช้ Global Sourcing และได้ประโยชน์จากกลยุทธ์นี้ ได้แก่

  • อุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ ที่ต้องการวัตถุดิบราคาถูก หรือแรงงานราคาถูกในการผลิตสินค้าส่งขายไปทั่วโลก
  • ธุรกิจค้าปลีก สินค้าในชีวิตประจำวัน สินค้าภายในบ้าน เสื้อผ้า เครื่องประดับ ที่มีการแข่งขันด้านราคาสูง

  • สินค้า IT ที่ต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญของแรงงานที่ผลิตสินค้าดังกล่าว ให้ก้าวล้ำนำคู่แข่งได้

  • สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ โดยมีการเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า เพื่อลดต้นทุนการผลิต และนำเงินไปลงทุนกับการค้นคว้าและวิจัยมากยิ่งขึ้น
  • ยานยนต์ จะเห็นได้จากการที่บริษัทรถยนต์ระดับโลกอย่างญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกาได้มาสั่งซื้อชิ้นส่วนยานยนต์ในไทย หรือตั้งโรงงานผลิตในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน แทนการผลิตในประเทศ

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ Global Sourcing ก็ยังมีความท้าทายในเรื่องของภาษา ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต อีกวิธีหนึ่งในการกำจัดอุปสรรคเหล่านี้ให้หมดไปก็คือ การมองหาผู้ให้บริการ Global Sourcing ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและจัดหาวัตถุดิบจากทั่วโลกตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 

ขั้นตอนการจัดหากระดาษและบรรจุภัณฑ์มีผลต่อธุรกิจอย่างไร?

ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า กระดาษและบรรจุภัณฑ์เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่รองรับทุกอุตสาหกรรมและทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใส่อาหารอย่างซุป ผลิตภัณฑ์นม และเครื่องปรุงรสต่าง ๆ ไปจนถึงการใช้เป็นกล่องพัสดุและกล่องลังสำหรับใส่สินค้าเพื่อขนส่งและกระจายสินค้าไปยังทั่วโลก 

ในปี 2021 ตลาด Paper and Paperboard Packaging มีมูลค่าสูงถึง 203 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 243 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2030 ซึ่งประเทศทางฝั่งเอเชียแปซิฟิกครองตลาดกระดาษและบรรจุภัณฑ์มากที่สุด โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นฐานการผลิตสินค้าจำนวนมาก และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเติบโตของ e-Commerce และบริการ Food Delivery ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบก้าวกระโดด ทำให้มีการนำเข้ากล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กันอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการจึงพยายามเสาะหาบรรจุภัณฑ์และกล่องกระดาษที่ตรงตามความต้องการ ตอบโจทย์การใช้ และมีราคาย่อมเยา และไม่สะดุดเหมือนกับช่วงที่มีสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำนวนมากใช้บริการ Global Sourcing ในการจัดหากระดาษและบรรจุภัณฑ์ เพื่อหยุดทุกความเสี่ยง และได้รับสินค้าจากซัพพลายเออร์ตรงตามที่ต้องการ ได้มาตรฐานเป็นที่น่าพึงพอใจ

Global Sourcing มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบประเภทกระดาษและบรรจุภัณฑ์อย่างไร?

Global Sourcing เป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เพราะสามารถนำมาใช้ในการแสวงหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า โดยมีประโยชน์ที่สำคัญดังต่อไปนี้

ประหยัดต้นทุนการผลิต

สินค้าในปัจจุบันมีการแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ในขั้นตอนการจัดหาบรรจุภัณฑ์จะต้องคำนึงถึงเรื่องการการันตีคุณภาพของสินค้า ไปพร้อม ๆ กับราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ และสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระทบต่อการเงินในภาพรวมของบริษัท

มีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกด้านราคา หรือคุณภาพ ผู้ประกอบการก็สามารถคัดสรรบรรจุภัณฑ์ได้จากทั่วโลกแบบไร้ข้อจำกัด นอกจากนี้กระดาษและบรรจุภัณฑ์บางอย่างที่ไม่สามารถจัดหาได้ในประเทศ หรืออาจจะมีราคาแพงกว่าเป็นเท่าตัวก็สามารถเลือกหาได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ รวมถึงยังสามารถเลือกกระดาษและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

เพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้น

ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ไปจนถึงต้นทุนการผลิตที่สูง เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้า ดังนั้น Global Sourcing จึงมีประโยชน์ในการเพิ่มกำลังการผลิต เพราะผู้ประกอบการสามารถเลือกแหล่งการผลิตที่มีแรงงานคนหรือเครื่องจักรในการผลิตจำนวนมาก ในต้นทุนที่ต่ำลงกว่าเดิม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เพิ่มโอกาสในการสร้างกำไรได้มากขึ้น

ได้สินค้าคุณภาพดีในต้นทุนที่ต่ำลงกว่าเดิม

ขั้นตอนการจัดหาซัพพลายเออร์มีความเข้มงวดมากขึ้นในทุกอุตสาหกรรม และซัพพลายเออร์ทั่วโลก ต่างก็พยายามพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามที่เจ้าของแบรนด์ต้องการ ในต้นทุนที่ต่ำลงกว่าเดิม

ได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ จากประเทศผู้ผลิต

การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ ของซัพพลายเออร์และผู้ประกอบการ ทำให้ซัพพลายเออร์ได้พัฒนาการผลิตของตนเอง และสามารถนำไปปรับใช้ในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การติดต่อกับซัพพลายเออร์เจ้าใหม่จากต่างประเทศ ยังจะทำให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ตามไปด้วย 

เปิดตลาดใหม่

ตลาดในประเทศอาจจะเล็กและเติบโตช้า การขยายตลาดไปทั่วโลกจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายของผู้ประกอบการทุกคน Global Sourcing จึงไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการลดต้นทุนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้ด้วย ซึ่งปรากฏชัดอยู่บ่อย ๆ ว่า ผู้ประกอบการได้ขยายตลาดในประเทศผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์กัน

ลดความเสี่ยงต่อวิกฤตการณ์ต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมือง หรือโรคระบาด หากว่ามีซัพพลายเออร์จากทั่วโลก ก็มีตัวเลือกที่หลากหลาย และลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบได้อีกทางหนึ่งด้วย

Global-Sourcing-Procedures

ขั้นตอนการจัดหาด้วยกลยุทธ์ Global Sourcing

Let us go through the typical global sourcing procurement process:

1. วางแผน

ในขั้นแรกของขั้นตอนการจัดหาคือ จะต้องมีการวางแผน โดยการกำหนดปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์อย่างราคา คุณภาพ การขนส่ง และความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้วางเอาไว้ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น ควรกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ 3 เรื่อง คือ 1. ลักษณะจำเพาะของสินค้า 2. การใช้ประโยชน์ของสินค้า 3. ปริมาณสินค้าที่ต้องการ

2. การค้นหาซัพพลายเออร์

ดำเนินการค้นหาซัพพลายเออร์จากทั่วโลกที่ตรงกับเกณฑ์ที่ต้องการ โดยควรจะหาซัพพลายเออร์เพื่อเปรียบเทียบอย่างน้อย 3 แห่ง โดยพิจารณาจากซัพพลายเออร์ที่เปิดดำเนินการมาอย่างยาวนาน เป็นที่รู้จัก เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ ที่สำคัญคือ ควรจะมีที่ตั้งของสำนักงานที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ที่ตลาดปลายทาง เพื่อให้สามารถดำเนินการขั้นตอนเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาในการค้นหาค่อนข้างมาก ผู้ประกอบการหลายแห่งจึงเลือกใช้มืออาชีพในการเสาะหาซัพพลายเออร์ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

3. ประเมินสินค้าหรือบริการ

แนะนำให้ทางซัพพลายเออร์ส่งตัวอย่างสินค้ามาให้พิจารณา เพื่อคัดเลือกว่าตรงตามที่ต้องการหรือคาดหวังหรือไม่ มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะตกลงใจทำสัญญาซื้อ-ขายกัน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรพิจารณาบริการด้านอื่น ๆ ของซัพพลายเออร์ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการ ที่ต้องดำเนินงานต่อจากการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การขยายตลาด เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการแทน

4. ทำสัญญาและระบุขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน

เมื่อได้ซัพพลายเออร์ที่ต้องการแล้ว ให้ทำสัญญาการสั่งซื้อที่ชัดเจน แนะนำให้มีการประชุมเพื่อให้ทางซัพพลายเออร์เข้าใจ มองเห็นความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจอย่างชัดเจน โดยเน้นย้ำจุดที่ให้ความสำคัญ

6. ส่งงานตรงตามเวลาและชำระเงิน

เมื่อทุกคนเห็นภาพตรงกันแล้ว ก็ถึงเวลาผลิตและส่งสินค้าตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรมีการตรวจสอบคุณภาพและการจัดส่งสินค้าอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันความผิดพลาดและส่งผลเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ 

Global Sourcing เป็นกลยุทธ์ในการจัดการวัตถุดิบ บริการ หรือสินค้า จาก Global Brand ที่มีคุณภาพจากทั่วโลก ซึ่งสินค้าที่มีความสำคัญกับทุกผลิตภัณฑ์ก็คือ กระดาษและบรรจุภัณฑ์ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของแบรนด์ในการแข่งขันในตลาดทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ ปริมาณการผลิต และราคา การเลือกใช้บริการ Global Sourcing Solution จากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาโดยตรง ก็จะช่วยลดปริมาณงาน และเพิ่มศักยภาพในการจัดหาสินค้าเพิ่มขึ้นตลอดกระบวนการ

SCG International ผู้ให้บริการ Sourcing Solutions
โดยใช้กลยุทธ์ Global Sourcing

กลยุทธ์ Global Sourcing มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในยุคที่การซื้อขายสินค้ามีความเป็น Global และทุกคนสามารถส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศได้ ด้วยเหตุนี้การค้นหาซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง จึงเป็นแต้มต่อทางธุรกิจได้อย่างไม่น่าเชื่อ

Sourcing Solutions เป็นหนึ่งในบริการจาก SCG International ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดหาสินค้าคุณภาพจาก Global Brand และแหล่งวัตถุดิบจากทั่วโลก ภายในเวลาที่จำกัด รวมถึงการจำหน่ายและจัดหากระดาษและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยา นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 40 ปี ในด้านการจัดหาสินค้าและการจัดการซัพพบายเชนระหว่างประเทศ ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในกลุ่ม Industrial Supplies, Paper & Packaging, Construction, Home & Living, และ Energy SCG International พร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ในการจัดหาสินค้าที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณ