< ย้อนกลับ

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล อินโดนิเซีย และ PT Sinar Tambang Arthalestari (Semen Bima) ร่วมกันสู้ภัย COVID-19

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล อินโดนิเซีย และ PT Sinar Tambang Arthalestari (Semen Bima) ร่วมกันส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดับลบแบบเคลื่อนที่ แก่ Prof. Dr. Margono Soekarjo Regional Hospitals จำนวน 3 ยูนิต และ Ajibarang Regional Hospital จำนวน 1 ยูนิต เพื่อช่วยให้สามารถปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ซึ่งใน Banyumas Regency ถือเป็นพื้นที่ ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สูงที่สุดในเขต Central Java

***2019