< ย้อนกลับ

คุณค่าของ Blockchain ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่: 20 ตุลาคม 2021 (ความยาว: 3 นาที)

สรุป

•Blockchain ช่วยให้บริษัทสามารถติดตามกิจกรรม supply chain ได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละส่วนในด้านที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การควบคุมสินค้าคงคลัง ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต ข้อมูลรับรองความยั่งยืน เป็นต้น

•ข้อมูลที่รวบรวมโดยแพลตฟอร์ม Blockchain นั้นโปร่งใสและเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ซึ่งมีศักยภาพที่จะได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•ข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแม้แต่ขยายตลาดและพันธมิตรใหม่ๆ


เทคโนโลยี Blockchain ได้รับความสนใจอย่างมากในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทำให้มีการนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆขององค์กร และหนึ่งในนั้นคือการนำไปใช้กับการพัฒนาที่ยั่งยืน Blockchain มีพลังที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกในเชิงกว้างมาก เนื่องจากเป็นการสร้างเครือข่ายที่มีความแข็งแกร่งผ่านการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วน ส่วนหนึ่งของอำนาจนี้อยู่ในการปรับการสร้างมูลค่าเครือข่ายผ่านการมีส่วนร่วม จุดแข็งของ Blockchain คือการที่เป็นเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ ทุกธุรกรรมจะถูกตรวจสอบโดยหลายฝ่าย และไม่มีใครสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยไม่แจ้งเตือนทั้งเครือข่าย ผลลัพธ์ที่ได้คือระบบที่โปร่งใส ทำให้เทคโนโลยีนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เครื่องจักรแห่งความไว้วางใจ” ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างแพลตฟอร์มที่กระจายอำนาจในเครือข่ายแทนที่จะเป็นการรวบอำนาจไว้ที่ตัวกลางหรือหน่วยงานกลาง ซึ่งส่งผลให้ธุรกรรมมีความเร็วและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงวิธีในการนำ Blockchain มาประยุกต์ใช้กับองค์กรในแง่ของการพัฒนาที่ยั่งยืน

การติดตาม

คุณลักษณะหนึ่งของ Blockchain คือ “ความสามารถในการติดตาม” ซึ่งข้อดีนี้สามารถนำไปประยุกข์เข้ากับการจัดการ supply chain ได้ องค์กรสามารถติดตามกระบวนการทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบไปจนถึงมือผู้บริโภค รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ข้อมูลที่ไว้สำหรับรับรองความยั่งยืน วัตถุดิบที่ใช้ และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ เป็นต้น สิ่งนี้สามารถช่วยให้บริษัทดำเนินการตรวจสอบ supply chain ของตนได้อย่างสมบูรณ์และให้การมองเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานในแบบเรียลไทม์ ตัวอย่างเช่น การนำเครื่องมือมาใช้ช่วยให้ผู้บริหารมีความแม่นยำในการควบคุมสินค้าคงคลัง ช่วยให้ผู้บริโภคมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ และยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิตด้วยข้อมูลที่โปร่งใสเกี่ยวกับการผลิต การจัดจำหน่าย และการขาย

ความโปร่งใสและความไว้วางใจ

เมื่อ ESG เข้ามามีบทบาทในการบริหารองค์กรมากขึ้น ความต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน Blockchain มีศักยภาพที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อความโปร่งใสของข้อมูลที่นำมาใช้ ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญมากในการที่จะได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย Blockchain สามารถช่วยบริษัทต่างๆ พิสูจน์การรับรองสีเขียวโดยแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนมีความยั่งยืนมากขึ้นได้อย่างไร หรือว่าพวกเขาสามารถลดปริมาณ Carbon footprint ได้ X จำนวน นอกจากนี้ เนื่องจาก Blockchain จะช่วยให้ supply chain สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ จึงทำให้เกิดความโปร่งใสในการรวบรวมข้อมูลจากองค์กรต่างๆ

การคิดค้นผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่

ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเราสามารถนำ Blockchain ไปใช้กับ Supply chainได้ ดังนั้นเราจะสามารถรวบรวมชุดข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีความถูกต้องและได้รับการตรวจสอบอย่างดี ข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถนำมาใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบริษัทเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแม้แต่ขยายตลาดและพันธมิตรใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น บริษัทต่างๆ สามารถใช้ blockchain เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยั่งยืนได้ ตเช่น แผงโซลาร์เซลล์บนชั้นดาดฟ้าที่สร้างขึ้นเอง โดยใช้เซ็นเซอร์และ GPS พวกเขาสามารถวัดประสิทธิภาพของแผงในแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของแผง บริษัทต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ หรือแม้แต่สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

กล่าวโดยสรุปคือ เทคโนโลยี Blockchain มีศักยภาพอย่างมากในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ในแง่ของการเพิ่มความโปร่งใสและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาตลาดใหม่ และขยายขอบเขตของกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท และถึงแม้ว่าอนาคตของเทคโนโลยี Blockchain จะยังไม่ชัดเจนมากนัก แต่ ณ ตอนนี้ก็ต้องยอมรับได้เลยว่า Blockchain จะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแน่นอน

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Building_Value_with_Blockchain.pdf