product-img-1
วัสดุที่เกี่ยวข้องกับปูน ซีเมนต์
< ย้อนกลับ

แทงค์ปูนซีเมนต์

แทงค์ปูนซีเมนต์ เป็นรถบรรทุกที่ใช้ในการบรรจุและขนส่งปูนซีเมนต์ผง ประกอบไปด้วย อุปกรณ์โม่และไซโลสำหรับจัดเก็บ สามารถใช้กับการขนส่งในระยะไกลได้ดี ช่วยทำให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แร่อุตสาหกรรม

เราสร้างจุดเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในการร่วมมือกับพันธมิตรของเรา เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ อันได้แก่
แร่ยิปซัม (Gypsum Ore)
แร่โดโลไมต์ (Dolomite)
อะกรีเกรต(Aggrerate)
หินปูน (Limestone)

ไซโล

ไซโล คือแทงค์จัดเก็บขนาดใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเราได้เน้นสำหรับการจัดเก็บปูนซีเมนต์ ทราย และยิปซั่ม เพื่อความสามารถในการบริหารจัดการซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ