product-img-1
มวลชีวภาพ
< ย้อนกลับ

กะลาปาล์ม

กะลาปาล์ม เป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากผลปาล์ม เราได้คัดเลือกสินค้าชนิดนี้จากประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการผลิตอย่างเต็มกำลัง เนื่องจากมีผลผลิตปาล์มตลอดทั้งปี ดังนั้นจึงสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและการขนส่งที่ตรงเวลา ด้วยกระบวนการจัดหาและขนส่งของเรา

เชื้อเพลิงไม้

เชื้อเพลิงไม้เป็นส่วนผสมระหว่างไม้จากพืชสวนและไม้อุตสาหกรรม สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้กับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น โรงซีเมนต์ โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใช้ Boiler

เชื้อเพลิงไม้อัดแท่ง

เชื้อเพลิงไม้อัดแท่งมีรูปแบบเป็นแท่งเล็กๆ เป็นเชื้อเพลิงประเภทที่มาจากไม้ ส่วนใหญ่ผลิตจาก
ขี้เลื่อย เศษวัสดุจากไม้แปรรูป
เศษไม้เหลือจากโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ไม้จากตัดแต่ง ชีวมวลอัดแท่งเหมาะสำหรับการใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมที่ใช้ Boiler