แพลตฟอร์ม

SIAMSAISON
About

บริษัท สยาม เซย์ซอน จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท มิตซุยแอนด์โค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เครดิต เซย์ซอน คัมปะนี ลิมิเต็ด เราเป็นบริษัทที่เติบโตและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยความตั้งใจที่จะให้บริการทางการเงินระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจและความได้เปรียบในการแข่งขันของตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมาในประเทศไทย

Core Values

บริษัท สยาม เซย์ซอน จำกัด มุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพในธุรกิจก่อสร้างสำหรับผู้ผลิต ผู้ขายสินค้า และผู้บริโภคในประเทศไทยโดยสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจของคุณ ดังต่อไปนี้:

  • ยอดขายดี (เพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ)
  • หมดกังวลเรื่องหนี้สิน (เน้นที่ธุรกิจเป็นหลัก)
  • เพิ่มยอดขาย (ทำโปรโมชั่นร่วมกับเซย์ซอน เครดิต)
  • ทำโปรโมชั่นแบบแบ่งส่วน(สร้างโปรโมชั่นโดยแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย)
  • ได้รับค่าธรรมเนียมจากสินค้าภายใน 3-5 วัน (ลดความกังวลและต้นทุนทางการเงิน)
  • อนุมัติง่าย (พิจารณาจากบันทึกการซื้อขายและไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน)


Great Outsell

Increase Business
Liquidity

Bad Debt
Worry Free

To Mainly Focus
On Business

Increase
Of Sales

Co-promotion
With Saison Credit

Received
Merchandise
Fee In 3-5 Days

Decrease Concern
And Financial Costs

Segmental
Promotion

Create Promotion
Based On Target
Segmentation

Easy
Approval

Consider From Trading
Records And No Collateral
Needed

Our Channel