แพลตฟอร์ม

BIGTH
About

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น บริษัทในเครือ ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท Ralali PTE LTD. เจ้าของเว็บไซต์ www.ralali.com ซึ่งปัจจุบัน เป็นOnline B2B Marketplace ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ “ASEAN B2B Marketplace” 


โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์สำหรับประเทศอาเซียน เพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถหาแหล่งข้อมูล เติบโต และดำเนินธุรกิจยั่งยืนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการนำร่องที่ประเทศไทย

Core Values

BIG TH เป็น Online B2B Marketplace ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หรือ SMEs เข้าถึงความต้องการของธุรกิจได้สะดวกและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

เราเข้าใจทุกปัญหาและต้องการแก้ไขด้วยการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในตลาด B2B ด้วยการใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ขาย

สามารถหาลูกค้ารายใหม่
ได้ด้วยการใช้ต้นทุนที่ต่ำ

คงประสิทธิภาพของ
ห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain)
ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อ

สามารถหาซื้อสินค้าได้ง่าย

มีการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน

มีที่ปรึกษา