Site icon SCG International

เปลี่ยนเศษแผ่นรองหลังสติ๊กเกอร์สู่กำไรและความยั่งยืน

scg international and avery dennison collaboration in recycle

ธุรกิจ B2B หลายแห่งกำลังเร่งปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงระดับโลกให้นำไปสู่ความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน ในฐานะ ‘พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการซัพพลายเชนระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือ’ อย่าง SCG International ไม่เพียงแค่มอบโซลูชั่นด้านซัพพลายเชนแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงหาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและต่อยอดสินค้าและบริการในกลุ่มโซลูชันสีเขียว (Green solutions) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านกลยุทธ์ทางด้านซัพพลายเชนที่แข็งแกร่ง พาองค์กรและพาร์ทเนอร์มุ่งหน้าไปสู่ความยั่งยืน

ในทุกๆ ปี เศษแผ่นรองหลังสติ๊กเกอร์จำนวนหลายล้านตันจะถูกส่งไปเผาทำลายและฝังกลบ แม้ว่าเศษกระดาษเหล่านั้นจะสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ก็ตาม Avery Dennison บริษัทด้านวัสดุศาสตร์และการผลิตระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตฉลากที่หลากหลาย มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรและสังคมที่ยั่งยืน รวมถึงลดของเสียจากการฝังกลบ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนให้เกิดขึ้นภายในประเทศ เพื่อช่วยให้เป้าหมายของพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอย่าง Avery Dennison ประสบผลสำเร็จ SCG International จึงเข้ามาร่วมมือช่วยเหลือในกระบวนการรีไซเคิลตั้งแต่ต้นจนจบ

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีในการจัดการซัพพลายเชน SCG International ได้เข้ามาช่วยลดขยะฝังกลบ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ โดยเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อวิสัยทัศน์เข้าสู่การปฏิบัติจริง ผ่านเครือข่ายพาร์ทเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลที่หลากหลายในโครงการ ในแต่ละเดือนกระบวนการรีไซเคิลจะเริ่มจากการที่ SCG International เข้าไปเก็บและรวบรวมเศษแผ่นรองหลังสติ๊กเกอร์ที่ใช้แล้วจากโรงงาน ซึ่งเศษกระดาษเหล่านี้มักจะประกอบไปด้วยวัสดุหลายชนิดรวมทั้งซิลิโคน ต้องนำกระดาษเข้ามาผ่านกระบวนการกำจัดซิลิโคนอย่างเข้มงวดเพื่อขจัดสิ่งเจือปน เมื่อขั้นตอนนี้เสร็จสิ้น วัสดุบริสุทธิ์จะถูกเปลี่ยนเป็นเยื่อกระดาษที่พร้อมสำหรับนำไปปรับเปลี่ยนและขึ้นรูปทรงได้ แทนที่จะถูกกำจัดทิ้งด้วยการเผาไหม้และฝังกลบ เยื่อกระดาษจะถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยกระบวนการรีไซเคิล โดยใช้ในการผลิตสินค้าหลัก ๆ ได้แก่ กระดาษ A4 กระดาษอาร์ต และกระดาษแข็งสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ต่อไป กระบวนการรีไซเคิลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็นความร่วมมือสำคัญในอุตสาหกรรมการจัดการขยะและการรีไซเคิลที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

ความร่วมมือระหว่าง Avery Dennison และ SCG International เป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ว่าจะสามารถส่งเสริมความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อกันได้อย่างไร ผ่านขั้นตอนและกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการผลิต การวางแผนจัดการกับขยะแบบมีกลยุทธ์ หรือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนผ่านการจัดการซัพพลายเชน ในโลกที่ทุกการตัดสินใจสามารถสร้างผลกระทบที่สำคัญในวงกว้าง หากร่วมมือกันเราก็จะสามารถสร้างมรดกที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไปได้ รวมถึงสร้างความยั่งยืนและผลกำไรผ่านเป้าหมายของการจัดการธุรกิจที่ใส่ใจและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Exit mobile version