Published On: กุมภาพันธ์ 15, 2023

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม

คนเมียนมาร์จะคุ้นชินกับการขับรถพวงมาลัยขวาในเลนขวา แต่รถ TOYOTA ที่เข้ามาจำหน่ายจะเป็นพวงมาลัยซ้าย

ยอดขายต่ำ

ยอดขายรถยนต์ Toyota มือหนึ่งและการเข้าใช้ศูนย์บริการในช่วงแรกค่อนข้างต่ํา เนื่องจากรถยนต์ส่วนใหญ่จะซื้อรถยนต์มือสองที่มาจากผู้นําเข้ารถอิสระ

การรับรู้แบรนด์น้อย

คนเมียนมาร์ยังไม่ค่อยรู้ว่ามีรถยนต์โตโยต้าขายในประเทศ รวมไปถึงการเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการที่ยังคงน้อยอยู่

SCG International ช่วยอะไรบ้าง?

การรับรู้แบรนด์

สร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ด้วยการจัดงานในห้างบ่อยๆ เพื่อให้คนรู้จักแบรนด์พร้อมกับจับกลุ่มคนที่ต้องการให้เป็นลูกค้า

พันธมิตร

มีความร่วมมือกับ Mitsui ประเทศญี่ปุ่นในการหาข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสร้างพันธมิตรทางการค้าใหม่ๆ ในท้องถิ่น อาทิ สถานีบริการน้ำมัน, ร้านค้า เป็นต้น

การตลาด

ใช้การทำการตลาดหลายวิธี โดยเฉพาะการทำ Referral Program เพื่อดึงให้คนรวมถึงลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาใช้บริการจากการแนะนำ รวมทั้งใช้พันธมิตรเพื่อกระตุ้นยอดขายและได้ข้อมูลในการทำการตลาดต่อๆ ไป

การทำงานที่เป็นเลิศ

รู้และเข้าใจว่าปัญหาคืออะไร รู้ว่าจะทําอะไรในขั้นต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหา ด้วยการทํางานแบบ Operational Excellence พัฒนากระบวนการทํางานภายในบริษัทให้ทํางานดีขึ้น เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น ปลอดภัยขึ้น โดยเน้นที่ประสิทธิภาพและความถูกต้องเป็นหลัก

การดูแลและตรวจสอบแบรนด์

ใช้การดูข้อมูลในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
การทํางาน การดูความเคลื่อนไหวของตลาด
ความต้องการของลูกค้า ทําให้มีข้อมูลทางด้านการตลาดแนวลึกและเอาไปใช้งานในด้านอื่นๆ ได้ต่อ

คุณค่าที่ส่งมอบให้

โซลูชันของเราช่วยได้

Toyota Mingalar กลายเป็นแบรนด์และผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการยอมรับในตลาดรถยนต์ในเมียนมาร์ สามารถสร้างยอดขายและยอดการใช้บริการของศูนย์บริการเพิ่มขึ้นหลายเท่า ด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานและการสร้าง Partner ใหม่ๆ ทําให้ธุรกิจแข็งแกร่งขึ้นและเติบโตไปได้ในระยะยาว