< ย้อนกลับ

Toyota Mingalar ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศพม่า

ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงมีความผันผวนและส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศพม่า Mingalar Motor (MGM) บริษัทร่วมทุนระหว่าง เอสซีจี , มิตซุย และ โอเอซี ประเทศพม่า ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าช่วยเหลือชุมชน ผ่านทางกิจกรรมดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ได้ร่วมบริจาคชุด PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน 30 ชุด แก่ Way Bar Gi General Hospital และ โรงพยาบาล Insein General Hospital

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ร่วมแบ่งปันชุดอาหารกลางวันและอาหารเย็น จำนวน 300 กล่อง แก่ทีมแพทย์และพยาบาล รวมทั้งผู้ป่วย ณ Insein General Hospital และ Yangon Region Yong Entrepreneurs Association (YRYEA)

โดยกิจกรรมข้างต้นนี้มุ่งหวังเพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นี้ไปด้วยกันได้

***2019