< ย้อนกลับ

SCG International ส่งมอบความห่วงใย มอบสุขากระดาษเคลื่อนที่แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

SCG International ร่วมกับ มูลนิธิ เอสซีจี ลงพื้นที่ในการสนับสนุนสุขากระดาษเคลื่อนที่มอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนกว่า 100 ครัวเรือน โดยมีท่านวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนครหลวงเป็นผู้แทนรับมอบ

ซึ่งที่ผ่านมา SCG International เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้าน CSR โดยการนำเอาแนวทางปฏิบัติมาปรับใช้ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร อาทิเช่น ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) การสนับสนุนในครั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ของชุมชนโดยรอบให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

***2019