< ย้อนกลับ

SCG International จัดงาน EV EXPO 2022 มหกรรมแสดงยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทครั้งใหญ่ ร่วมมือพันธมิตรมุ่งมั่นขับเคลื่อนสู่ Green Logistics
ลำดับที่ 1 จากซ้าย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
ลำดับที่ 2 จากซ้าย นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
ลำดับที่ 3 จากซ้าย นายสมนึก สัณห์วิญญู EV Business Division Manager บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ลำดับที่ 4 จากซ้าย นายเดวิด ฮันเตอร์ Business Development Asia Pacific Region บริษัท แอดวานซ์ อิเลคทริค แมชชีน จำกัด

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ภายใต้การนำของนายอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จัดการ จัดงาน EV EXPO 2022 by SCG International งานมหกรรมจัดแสดงแสดงยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท พร้อมทั้งงานเสวนาในหัวข้อ “การแปลงรถกระบะเครื่องยนต์สันดาปให้เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า” (Convertible EV Pick Up) และ “การแปลงรถบรรทุกเครื่องยนต์สันดาปให้เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า” (Heavy Duty Retrofitting) ซึ่งได้รับเกียรติจากนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และนายอภิชาติ เสกธีระ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง เป็นประธานและร่วมรับฟังในงานเสวนาดังกล่าว การจัดในงานในครั้งนี้นับเป็นการร่วมมือของพันธมิตรอันแข็งแกร่งทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มั่นใจในการใช้งานยานยนตร์ไฟฟ้าทุกประเภท โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายประเภทและหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น รถโฟล์คลิฟท์ รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล รถกระบะ รถบัส และรถบรรทุก ตลอดจนนวัตกรรม IoT ที่นำมาประยุกต์ใช้กับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV BUS) จำนวน 2 คัน ให้แก่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำที่ร่วมผลักดันเกิดความเปลี่ยนแปลงและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดในระดับประเทศ ซึ่งเริ่มนำร่องจากภายในเครือเอสซีจี โดยมีนายมงคล เฮงโรจนโสภณ Vice President – Olefins Business and operation, Chemicals Business ให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบ เพื่อรับ-ส่งพนักงานบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

EV Solution Platform ภายใต้ธุรกิจ EV Business ของ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Green Logistics ภายใต้แนวคิด Smart Clean Mobility พร้อมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่นยืนของเอสซีจีที่ยึดหลัก ESG 4 Plus ได้แก่ 1). มุ่งสู่ Net Zero 2).Go Green 3).Lean เหลื่อมล้ำ 4).ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเป็นธรรม โปร่งใส ที่คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคมและมีบรรษัทภิบาล

***2019