< ย้อนกลับ

SCG International ส่งความห่วงใย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา

จากสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ในประเทศไทยขณะนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้อาคารบ้านเรือน โรงเรียนและสถานประกอบการโดยรอบต่างได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนในทุกปี เนื่องจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขตลุ่มน้ำป่าสัก / ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ในปีนี้ SCG International นำทีมโดยคุณสมบูรณ์ รุ้งสีโชติ Stakeholder Management Department Manager บริษัท SCG International ร่วมกับคณะผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ คู่ธุรกิจในพื้นที่ จึงเริ่มภาระกิจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชน โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กระดาษชำระ บรรจุเป็นถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ลงพื้นที่แจกจ่ายให้แก่ชุมชนและครัวเรือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชุมชนในเขตพื้นที่่อำเภอนครหลวง เพื่อร่วมเยียวยาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชน โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยให้พี่น้องผู้ประสบภัยได้ใช้ประโยชน์และก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

***2019