< ย้อนกลับ

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ผนึกกำลัง ALL Rent และอนุสรณ์ค้าวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำ น้ำยา Nano 9 ฉีดพ่น ณ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อเร็วๆนี้ หน่วยงาน ASEAN Business บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี  ได้ร่วมมือกับ ALL Rent โซลูชัน และบริษัทอนุสรณ์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด เข้าฉีดพ่นน้ำยา Nano 9 ณ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่และชุมชนปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด-19 

ทั้งนี้น้ำยา nano9 เป็นนวัตกรรมของคนไทยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยสามารถเคลือบผิววัสดุได้ถึง 14 วัน ซึ่งต่างจากน้ำยาเคมีทั่วไป    ในตลาดแอลกฮอลล์ หรือคลอไรด์ ที่อยู่ได้เพียง 15 นาที

สำหรับท่านที่สนใจสินค้ากลุ่ม Health & Well-being จากเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล สามารถติดต่อได้ที่ อีเมล scginternational@scg.com

***2019