< ย้อนกลับ

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล มอบเงินสนับสนุนเชิงวิชาการแก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล – นำโดยนายยงยศ ผลธนาวัฒน์ ASEAN Business Director มอบเงินสนับสนุนเชิงวิชาการแก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยมีพลโท ธารา พูนประชา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมการแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โดยในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีความร่วมมือระหว่าง  กรมการแพทย์ทหารบก และ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ในการคัดสรรสินค้ากลุ่ม Heath และ Well-being อาทิเช่น น้ำยาค่าเชื้อ NANO9, UVC Sterilizer, Isolation series จาก SCG Chemicals และสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบโจทย์การใช้งานด้านการแพทย์ โดยมีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าเข้าสถานพยาบาลในเครือฯ และสถานพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายฐานสินค้าและโซลูชันในกลุ่ม Health &Well-being ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่สนใจสินค้ากลุ่ม Health & Well-being จากเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล   สามารถติดต่อได้ที่ scginternational@scg.com

***2019