< ย้อนกลับ

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563

18 ตุลาคม 2563 – บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย นายยงยศ ผลธนาวัฒน์, ASEAN Business Director ทีม CSR พร้อมทั้งคู่ธุรกิจ ผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเรือแข่ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมในครั้งเพื่อเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างภายในบริเวณวัดต่อไป

***2019