< ย้อนกลับ

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ผนึกกำลัง เอสซีจี โลจิสติกส์ เพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการรถยกไฟฟ้า (Electric Vehicle) แบบครบวงจร รองรับการเติบโตของกระแสกรีน โลจิสติกส์

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเอสซีจี นำโดยนายอบิจิต ดัตต้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และนายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ ได้ร่วมลงนามในสัญญา การเป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลและซ่อมแซมรถยกไฟฟ้าของ BYD โดยความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการประสานจุดแข็งระหว่างบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ -บริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศไทยด้วยบริการแบบ end-to-end service และ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล -ผู้ให้บริการโซลูชันที่หลากหลายโดยเฉพาะ รถยกไฟฟ้า (Electric Vehicle) จาก BYD แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ในขณะเดียวกันยังตระหนักถึงความสำคัญของการลดมลภาวะทางอากาศและสิ่งแวดล้อม และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงให้แก่ลูกค้าในเครือ SCG และ Non-SCG ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการรถยกไฟฟ้าในรูปแบบครบวงจร (Total Solution) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย SCG Green Policy ที่จะช่วยให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับท่านที่สนใจบริการรถ EV Forklift สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.scginternational.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 02-586-2222

***2019