Site icon SCG International

BETAGRO Supplier Excellence Awards 2022 เสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใก้เติบโตยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCG International) นำทีมโดย คุณวรรธนี เตรคุพ Energy Business Division Manager เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ในงาน BETAGRO Supplier Excellence Awards 2022 จากคุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเบทาโกร เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

รางวัล BETAGRO Supplier Excellence Awards 2022 ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Growing Together with Sustainability” เพื่อยกย่องบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบตลอดจนการบริการและนวัตกรรม ในปี 2564 ซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนความสำเร็จของ เบทาโกร และเพื่อให้พันธมิตรได้ทราบถึงทิศทางการเติบโตของบริษัท ตลอดจนมีส่วนร่วมกับการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะนโนบายการจัดหาที่ยั่งยืนและหลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับพันธมิตรธุรกิจที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงยั่งยืน

ในนามของบริษัท SCG International รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับรางวัลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในครั้งนี้ รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและการยอมรับจากพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายบริษัทในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เราพร้อมพัฒนาอย่างยั่งยืนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจและเติบโตไปด้วยกัน

Exit mobile version