Site icon SCG International

SCG International รับทุนพัฒนาโครงการไมโครกริด จาก NIA

SCG International Receives funding support in Microgrid project from NIA

Microgrid SCG International ภายใต้กลุ่มธุรกิจ กรีนโซลูชัน ได้รับรางวัลเป็นเงินสนับสนุนในการพัฒนาระบบไมโครกริด ซึ่งรางวัลนี้อยู่ภายใต้โครงการนวัตกรรม “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” โดยทาง NIA พิจารณาว่า Microgrid SCG International เป็นการพัฒนา Energy Management System (EMS) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลากหลายเข้าด้วยกัน และยังไม่มีใครทำโครงการที่ใช้ EMS ที่ซับซ้อนขนาดนี้มาก่อน ถือเป็นการนำระบบ EMS มาใช้อย่างครบวงจร ซึ่งการเข้าร่วมโครงการนี้ได้รับการแนะนำจาก Corporate Innovation Office ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและเสนอแนวทางในการเข้าร่วมโครงการ

Microgrid SCG International มีแผนที่จะขยายการใช้งานไปยังบริษัทในเครือฯ ที่ต้องเร่งดำเนินการตามนโยบาย RE100 และ Fleet Electrification โดยอาจจะเป็นการทดลองระบบขนาดเล็ก ๆ ในรูปแบบ PoC (Proof of Concept) ก่อน และขยายตลาดไปยังโครงการนอกเครือฯ ที่ต้องลดผลกระทบจากการส่งสินค้าไปยังตลาดประเทศยุโรป ตามมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) ในอนาคต

ระบบไมโครกริดคืออะไร

ไมโครกริดเป็นระบบพลังงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฉพาะสามารถทำงานโดยอิสระหรือร่วมกับกริดหลักได้ ประกอบด้วยแหล่งพลังงานมากกว่า 1 แหล่ง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, ระบบกักเก็บพลังงานและระบบควบคุมขั้นสูง โดยทั่วไปจะใช้ในพื้นที่เฉพาะ เช่น ชุมชน วิทยาเขต หรือโรงงานอุตสาหกรรม ไมโครกริดสามารถทำให้เกิดระบบการจัดการพลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับความต้องการของการใช้พลังงานในพื้นที่นั้นๆ และทำให้การใช้พลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้กับทุกชมชุน นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องความยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกอีกด้วย

SCG International,, Managing director

“ธุรกิจของ Green Business มุ่งเน้นความต่าง โซลูชั่นของเราคือไม่ใช่การขายของแต่คือการ offer value added ที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าเพื่อธุรกิจของเราจะสามารถขยายผลได้และมีความโดดเด่น Microgrid จึงเป็นอนาคตและคือทางรอดที่เราต้องการสร้างให้เป็นจริงและต้องทาง SCG International ขอขอบคุณ NIA ที่ช่วยสนับสนุนให้นวัตกรรมของเราสำเร็จได้”

“NIA ให้ความสำคัญและมีกลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ สร้าง พัฒนา และใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการในกลุ่ม Climate Tech โดยโครงการ ไมโครกริด บางซื่อ คอมเพล็กซ์นี้ เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงถึงการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้บริหารจัดการโหลดต่างๆ โดยเฉพาะในการจ่ายไฟไปให้กับสถานีชาร์จรถไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ”

Exit mobile version