โซลูชันด้านการจัดหาสินค้า

เพราะจุดเริ่มต้นที่ดีในการจัดการซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพ คือการจัดหาสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล มีโซลูชันการจัดหาสินค้าจากเครือข่ายซัพพลายเออร์คุณภาพมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศจีน แหล่งผลิตสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงในแถบอาเซียน ตะวันออกกลาง แอฟริกาและอเมริกา

7 คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากโซลูชันด้านการจัดหาสินค้า

Optimize Volume


ได้รับสินค้าในเรทราคาที่ดีกว่า เนื่องจากมีการรวมซื้อสินค้า
เป็นจํานวนมาก

More Diversification
of Source

สามารถซื้อสินค้าจาก
แหล่งที่มาที่หลากหลาย

Supply Chain
Management Cost

ต้นทุนในการบริหารจัดการซัพพลายเชนต่ำ ทั้งในเรื่องของการขนส่งสินค้าภายในประเทศ การจัดเก็บสินค้า และการขนส่งทางเรือ

Operational Expense


สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานได้ เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบโรงงาน ตรวจสอบสินค้าและ
การเดินทางที่ต่ำกว่า

Consistency

มีความสม่ำเสมอในการดําเนินงาน ทั้งในเรื่องของคุณภาพสินค้าและการขนส่ง

Insight

มีข้อมูลเชิงลึก
ในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง

Risk Management

ลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจ ทั้งในเรื่องกระบวนการ พิธีศุลกากร และการจัดการด้านแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจมีความผันผวน

โซลูชันด้านศุลกากร

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จะเข้ามาช่วยดูแลกระบวนการนําเข้าและส่งออกที่ราบรื่นด้วยความเชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าการขนส่งสินค้าตรงเวลา ลดภาระ
และความเสี่ยงระหว่างปฏิบัติการ โดยดําเนินการอย่างโปร่งใสตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับล่าสุด

การยื่นประกาศการนําเข้าและส่งออก
หน้าที่และการจัดการภาษี
การจัดการคลังสินค้า

โซลูชันด้านการตรวจสอบสินค้า

เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะดําเนินการอย่างถูกต้อง เราจะทําการตรวจสอบผู้ผลิตสินค้า โดยรวบรวมข้อมูลและดูว่าผู้ผลิตสินค้านั้นมีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่ โดยบริการนี้ตรวจสอบทั้งในระหว่างทางจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ เรายังดูแลขั้นตอนการบรรจุ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ผลิตนั้นมีคุณภาพจริงตามมาตรฐาน และไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น

ลดความยุ่งยากและทำให้งานติดตั้งโซล่าร์เกิดประสิทธิภาพ