Paper & Packaging

กลุ่มกระดาษและบรรจุภัณฑ์

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนลมีเครือข่ายซัพพลายเออร์ในการจัดหาสินค้าคุณภาพมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศจีน รวมถึงในแถบอาเซียน ตะวันออกกลาง แอฟริกาและอเมริกา ทำให้มั่นใจในคุณภาพสินค้าเพราะเรามีทีมตรวจสอบคอยตรวจคุณภาพให้อย่างละเอียด ช่วยคัดกรองคุณภาพ
และคุณสมบัติสินค้าที่เหมาะสมตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
กระดาษคราฟท์

กระดาษคราฟท์เป็นกระดาษที่สามารถนำมาแปรรูปและใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ นำไปผลิตสินค้าจำพวกกล่องบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกล่องบรรจุภัณฑ์ เราสามารถช่วยจัดหากระดาษคราฟท์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อตอบความต้องการได้

กระดาษผลิตแผ่นยิปซัม

พลาสเตอร์บอร์ดไลน์เนอร์หรือกระดาษผลิตแผ่นยิปซั่ม
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
1.กระดาษหน้าสีขาวงาช้าง ใช้ประกบด้านหน้าของแผ่นยิปซั่ม
2.กระดาษหลังสีเทา ใช้ประกบด้านหลังของแผ่นยิปซั่ม

กระดาษสำหรับงานพิมพ์

กระดาษสำหรับงานพิมพ์
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.ชนิดไม่เคลือบผิว มักนำไปใช้ในการผลิตหนังสือนานาชนิด เช่น สมุดไดอารี่ และสมุดปกอ่อน
2.ชนิดเคลือบผิว กระดาษลักษณะนี้นิยมนำไปใช้ผลิตนิตยสาร ผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการสีสันสวยงาม เป็นที่ดึงดูดความสนใจ
3.กระดาษแปรรูปชนิดพิเศษสำหรับ
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

เยื่อจากไม้

เยื่อจากไม้เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิตกระดาษสำหรับการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์อาหาร กระดาษคราฟท์ และกระดาษชำระ เป็นต้น นอกจากนี้เยื่อจากไม้ยังสามารถนำไปผลิตแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ สินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สายไฟ เป็นต้น

กระดาษรีไซเคิล

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล นำเสนอกระดาษรีไซเคิลในหลายรูปแบบ
ทั้งกระดาษรีไซเคิลทั่วไปและชนิดพิเศษ อาทิ เศษกระดาษลังลูกฟูกหรือกระดาษกล่องสีน้ำตาล (OCC) เศษกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล (NDLK) เศษกระดาษจับจั๊ว (Mixed Paper) เศษกระดาษหนังสือพิมพ์เก่า (ONP) เป็นต้น

กระดาษสำหรับผลิตถุงอุตสาหกรรม

กระดาษสำหรับผลิตถุงอุตสาหกรรมมักใช้สำหรับผลิตถุงบรรจุปูนซีเมนต์ และถุงบรรจุอาหารสัตว์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กระดาษสีน้ำตาลมีคุณสมบัติยืดขยายสำหรับทำถุงหลายชั้น และกระดาษสีน้ำตาลไม่มีคุณสมบัติยืดขยายสำหรับทำถุงชั้นเดียวหรือเคลือบ

ให้เราเป็นผู้ช่วยในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ