เคมีภัณฑ์

อะลูมินาไตรไฮเดรท-เอสซีจี-อินเตอร์เนชั่นแนล
อะลูมินาไตรไฮเดรท

ไฮเดรทอะลูมิน่าหรืออะลูมินาไตรไฮเดรท (ATH) คือ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์มาจากสินแร่บอกไซต์ อะลูมิน่าไตรไฮเดรตใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตสารประกอบอะลูมิเนียมอื่นๆ ด้วยการให้ความร้อนที่ 200 องศาเซลเซียส

คัลไซน์และรีแอคทีฟอะลูมินา-เอสซีจี-อินเตอร์เนชั่นแนล
คัลไซน์และรีแอคทีฟอะลูมินา

แคลไซน์และรีแอคทีฟอะลูมินา เป็นสารที่มีคุณสมบัติทนความร้อนสูง
ด้วยส่วนประกอบของอัลฟ่า-อะลูมินา นิยมใช้ในวัสดุทนไฟ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายในการผลิตวัสดุทนไฟ เช่น การเพิ่มคุณสมบัติการทนความร้อนสูง และ ทนต่อการสึกกร่อน

แทบบูลาร์อะลูมินา-เอสซีจี-อินเตอร์เนชั่นแนล
แทบบูลาร์อะลูมินา

แทบบูลาร์อะลูมินา เป็นวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการใช้กับวัสดุทนไฟชั้นดี มีคุณสมบัติในการป้องกันการสึกกร่อนและเพิ่มความแข็งแร็ง
ทนต่อกรดและด่าง ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายแขนงเช่น อุตสาหกรรมเหล็ก การหล่อโลหะ ปูนซีเมนต์
ปิโตรเคมิคอลล์ เซรามิก การเผาของเสีย