ผลิตภัณฑ์ พีซี

พีซีสแตรนด์
พีซีสแตรนด์

ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง ใช้สําหรับงานก่อสร้างสะพานและงานก่อสร้าง พีซีสแตรนด์หรือลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว 7 เส้น มีคุณสมบัติทางด้านความแข็งแรงสูง ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลจาก Australasian Certification Authority for Reinforcing and Structural Steels (ACRS)

พีซีไวร์
พีซีไวร์

ลวดเหล็กกล้าคอนกรีตอัดแรง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตอัดแรงต่าง ๆ หลากหลายประเภท เช่น งานการผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้นสำเร็จรูป ไม้หมอนคอนกรีตรางรถไฟ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.95-2540